Jeugdzorg

Titel Locatie
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Zwolle
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein Logavak - Utrecht
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Profiling voor jeugdhulpverleners | 'Zie ik het goed?' Logavak - Utrecht
Omgaan met jongensenergie Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2019 Leersum
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Profiling en micro-expressies voor jeugdhulpverleners | 'Zie ik het goed?' Logavak - Amsterdam
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Grafische dossieranalyse
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2019
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Grensoverschrijdend gedrag in de Sport
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiecursus Profiling voor jeugdhulpverleners | 'Zie ik het goed?'
Omgaan met jongensenergie
De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'
De kracht van authentieke professionaliteit
Profiling en micro-expressies voor jeugdhulpverleners | 'Zie ik het goed?'
Effectief communiceren in de zorg