Jeugdzorg

Titel Locatie
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag Logavak - Utrecht
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk Logavak - Utrecht
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Amsterdam
Coördinator Kindermishandeling in de Sport Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Grafische dossieranalyse
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Conflicten: drama of kans?
Kennismaking met de complexe wereld van de jeugdzorg en de kinderbescherming
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2018
Het Gezin Centraal, werken met 1gezin1plan
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Werken met de meldcode basisonderwijs
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Coördinator Kindermishandeling in de Sport
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden
Tussen samenwerken en vechten om verandering
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag