Jeugdzorg

Titel Locatie
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Jongerenwerk Nieuwe Stijl Leersum
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Den Bosch
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Utrecht
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Effectief communiceren in de zorg Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
Omgaan met jongensenergie Logavak - Amsterdam
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Utrecht
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Utrecht
Basismodule Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Logavak - Amsterdam
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Utrecht
Grafische dossieranalyse Logavak - Utrecht
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Training Profiling en micro-expressies Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Grafische dossieranalyse
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Grensoverschrijdend gedrag in de Sport
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen
Omgaan met jongensenergie
De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'
De kracht van authentieke professionaliteit
Training Profiling en micro-expressies
Effectief communiceren in de zorg
Basismodule Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld