Jeugdzorg

Titel Locatie
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving Logavak - Amsterdam
College Jeugdige criminelen Logavak - Amsterdam
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen) Logavak - Amsterdam
Omgaan met jongensenergie Logavak - Amsterdam
Effectief communiceren in de zorg Logavak - Utrecht
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen Logavak - Utrecht
Jongerenwerk Nieuwe Stijl Leersum
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zwolle
Kinderen met opvallend gedrag Zwolle
College Zedendelicten Logavak - Amsterdam
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners Logavak - Utrecht
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener Logavak - Utrecht
College Drugscriminaliteit Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Utrecht
College Radicalisering en preventie Logavak - Amsterdam
Training Profiling en micro-expressies Logavak - Amsterdam
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Amsterdam
College Lone Wolves Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
College Daderprofilering Logavak - Amsterdam
College Communicatie en privacy Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
College Interventies Logavak - Amsterdam
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Grafische dossieranalyse
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen
Omgaan met jongensenergie
De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'
De kracht van authentieke professionaliteit
Training Profiling en micro-expressies
Effectief communiceren in de zorg
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies