Jeugdzorg

Titel Aanvang Locatie
Collegereeks Jeugdrecht ONLINE 29 september 2020 Logavak Online
College Familierecht ONLINE 29 september 2020 Logavak Online
College Privacy & Beroepsgeheim ONLINE 13 oktober 2020 Logavak Online
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding vol! 14 oktober 2020 Logavak - Amsterdam
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 26 oktober 2020 Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag 29 oktober 2020 Logavak - Amsterdam
College Jeugdhulp en recht ONLINE 03 november 2020 Logavak Online
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 06 november 2020 Logavak - Utrecht
'Op weg naar het psychologisch paspoort' De GDA-methode 10 november 2020 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 17 november 2020 Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINE 17 november 2020 Logavak Online
Training Profiling en micro-expressies 17 november 2020 Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag 26 november 2020 Logavak - Utrecht
College Onderwijsrecht ONLINE 01 december 2020 Logavak Online
Wijzer bij scheiden™ 04 december 2020 Logavak - Utrecht
College Jeugdstrafrecht ONLINE 15 december 2020 Logavak Online
College Gezondheidsrecht ONLINE 12 januari 2021 Logavak Online
College Migratierecht ONLINE 26 januari 2021 Logavak Online
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Basismodule communiceren met pubers en adolescenten (2 dagen)
'Op weg naar het psychologisch paspoort' De GDA-methode
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen
De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'
De kracht van authentieke professionaliteit
Training Profiling en micro-expressies
Effectief communiceren in de zorg
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies
Werken met de meldcode - Kindermishandeling
De Coronacyclus - Kennis en inzicht
Webinar: Corona en het gezin
Webinar: Trauma en Corona
Webinar: Autisme en corona
Webinar: Angst en agressie
Webinar: Langdurige liefdesrelaties
Webinar: De meldcode gebruiken tijdens corona
(Online) herkenning van stress bij kinderen
Basisworkshop Oplossingsgericht werken in tijden van Corona
Webinar: Effectief en krachtig online
Webinar: Hoe hou je je staande in je werk tijdens een crisis?
Webinar: Ouders op afstand ondersteunen tijdens corona
Hulp bieden bij korte lontjes, ook op afstand
Op Stap, het behandelen van sociaal-emotionele problematiek!
Summercourse over omgaan met autisme
Webinar Omgaan met autisme: Zelfbepaaldheid
Webinar Omgaan met autisme: Geen hulpvragen
Webinar Omgaan met autisme: Leren
Webinar Omgaan met autisme: Gevoel uitzetten
Webinar Omgaan met autisme: Escape