Gedrag & Attitude

Titel Locatie
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang Den Bosch
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Coach-de-coach in de kinderopvang Zwolle
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein Logavak - Utrecht
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!) Logavak - Amsterdam
Hulp bieden bij korte lontjes Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Utrecht
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Introductie systeemgericht werken
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
De Kinderopvangcoach
Hulp bieden bij korte lontjes
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding
Coach-de-coach in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein