Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Utrecht
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving Logavak Online
College Drugscriminaliteit Logavak Online
De Coronacyclus - Kennis en inzicht Logavak Online
Webinar: Corona en het gezin Logavak Online
Webinar: Trauma en Corona Logavak Online
Webinar: Autisme en corona Logavak Online
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties Logavak - Utrecht
College Radicalisering en preventie Logavak - Amsterdam
Webinar: Angst en agressie N.t.b.
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes Logavak - Amsterdam
Webinar: Langdurige liefdesrelaties Logavak Online
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
College Lone Wolves Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk Logavak - Utrecht
College Daderprofilering Logavak - Amsterdam
College Communicatie en privacy Logavak - Amsterdam
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie Logavak - Amsterdam
College Interventies Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
De Kinderopvangcoach
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies