Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang Logavak - Utrecht
Kinderopvangcoach als ZZP-er Logavak - Amsterdam
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Intervisie begeleiden in de kinderopvang Eindhoven
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding Logavak - Utrecht
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Utrecht
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk Logavak - Amsterdam
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes Logavak - Utrecht
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
De Kinderopvangcoach
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang