Gedrag & Attitude

Titel Locatie
De Kinderopvangcoach Eindhoven
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang Logavak - Utrecht
Coach-de-coach in de kinderopvang Eindhoven
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Utrecht
De Boze Leerling Logavak - Amsterdam
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!) Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Introductie systeemgericht werken
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding
Coach-de-coach in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein