Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang Zwolle
Intervisie begeleiden in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang Logavak - Utrecht
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein Logavak - Utrecht
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!) Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes Logavak - Amsterdam
Kinderopvangcoach als ZZP-er Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
De Kinderopvangcoach
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang