Gedrag & Attitude

Titel Locatie
De Kinderopvangcoach Eindhoven
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Amsterdam
Masterclass D. Hughes, Healing relational trauma with attachment-focused interventions DDP Logavak - Amsterdam
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation Logavak - Utrecht
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!) Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
De Boze Leerling Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden
Tussen samenwerken en vechten om verandering
Kinderen met opvallend gedrag