Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
Masterclass D. Hughes, Healing relational trauma with attachment-focused interventions DDP 24 september 2018 Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 02 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach 03 oktober 2018 Logavak - Utrecht
De Kinderopvangcoach 09 oktober 2018 Eindhoven
De Boze Leerling 09 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering 11 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden 18 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 31 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 07 november 2018 Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag 15 november 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
De Boze Leerling 27 november 2018 Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag 17 december 2018 Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach 11 januari 2019 Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach 16 januari 2019 Eindhoven
De Kinderopvangcoach 18 januari 2019 Zwolle
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Weerbaarheid en Agressie in de Thuiszorg
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Conflictbemiddeling & organisatiedynamiek vanuit systemisch kader
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
De Kinderopvangcoach
De Boze Leerling
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden
Tussen samenwerken en vechten om verandering
Kinderen met opvallend gedrag