Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Summercourse over omgaan met autisme Logavak Online
Webinar Omgaan met autisme: Geen hulpvragen Logavak Online
Webinar Omgaan met autisme: Leren Logavak Online
Webinar Omgaan met autisme: Gevoel uitzetten Logavak Online
Webinar Omgaan met autisme: Escape Logavak Online
De Kinderopvangcoach Logavak - Amsterdam
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving Logavak - Amsterdam
College Communicatie en privacy Logavak - Amsterdam
College Radicalisering en preventie Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Utrecht
College Lone Wolves Logavak - Amsterdam
College Interventies Logavak - Amsterdam
College Daderprofilering Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk
Beter omgaan met lastig gedrag
Informatiebijeenkomst Basisopleiding Mediation
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
De Kinderopvangcoach
De boze leerling, hulp bieden bij korte lontjes
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies
De Coronacyclus - Kennis en inzicht
Webinar: Corona en het gezin
Webinar: Trauma en Corona
Webinar: Autisme en corona
Webinar: Angst en agressie
Webinar: Langdurige liefdesrelaties
Webinar: De meldcode gebruiken tijdens corona
(Online) herkenning van stress bij kinderen
Webinar: Effectief en krachtig online
Webinar: Maak kindermishandeling bespreekbaar!
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag
Hulp bieden bij korte lontjes, ook op afstand
Op Stap, het behandelen van sociaal-emotionele problematiek!
Summercourse over omgaan met autisme
Webinar Omgaan met autisme: Zelfbepaaldheid
Webinar Omgaan met autisme: Geen hulpvragen
Webinar Omgaan met autisme: Leren
Webinar Omgaan met autisme: Gevoel uitzetten
Webinar Omgaan met autisme: Escape