Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)

Cursusduur: 2 dagen (9.00-16.15u)
Studiebelasting: 10 uur (Literatuur)
Niveau: hbo+
Docenten: dr. Martine F. Delfos
Deelnameprijs : 645,00
Incompany aanvraag
Werkt u in het onderwijs?
Communiceren met kinderen is van doorslaggevend belang voor het succesvol doorlopen van de basisschool. De beste methode in taal bijvoorbeeld bereikt niet zijn mogelijke resultaat als de communicatie met het kind niet optimaal is. In een onderwijssituatie is het communiceren met kinderen niet altijd eenvoudig. Met de onderwijsvernieuwing van Passend Onderwijs is het communiceren met kinderen enorm belangrijk geworden. Passend betekent dat men aansluit bij het kind, daarvoor is het noodzakelijk om met het kind te kunnen communiceren, de informatie te krijgen is de leerkracht nodig heeft en de kennis van het kind over zichzelf te verkrijgen. Ook is het nodig om de basisattitude van vertellen en vragen in het kind te stimuleren.

Werkt u in de GGZ of jeugdzorg?
Hulp aan jonge kinderen is niet altijd eenvoudig. Met name gesprekken kunnen voeren met kinderen tussen vier en twaalf jaar stuit op problemen zoals hoe aan te sluiten bij het kind, hoe om te gaan met de verschillende loyaliteiten van het kind en hoe het kind empowerment te geven in de oplossing van zijn of haar problemen.
Met name dat laatste vraagt een specifieke houding en vaardigheid in het voeren van gesprekken met kinderen.


Werkvorm
Interactief werkcollege. Geen stress oproepende oefeningen. Een samenwerking met ‘hersens op aan’. Breng vragen mee om in de module in te brengen.
Ervaring met de module leert dat iedereen actief en intensief bezig is en dat alle voorbeelden steeds voor alle deelnemers nuttig zijn. Schroom dus niet in te brengen waar je vragen over hebt. Denk alvast na welke vragen je hebt in communiceren. Waar loop je tegen aan? Wat vind je lastig om goed te laten verlopen? Welke casus wil je graag een vraag over stellen?

Programma

Onderdelen in het programma van de Basismodule specialisatie leergang communiceren met kinderen omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling kinderen
 • Attitude en metacommunicatie
 • Psychopathologie
 • Socratische gespreksvoering: leeftijdsgewijs toepassen en toepassen in in moeilijke situaties

Doelgroep

Professionals in:

 • Primair onderwijs: remedial teachers, intern begeleiders, leerkrachten
 • Jeugdzorg
 • (Jeugd) GGZ : kindertherapeuten, psychologen
 • Jeugdgezondheidszorg


Vooropleiding

hbo+ werk- en denkniveau

Leerdoelen

 • Inzicht in de ontwikkeling van kinderen met betrekking tot communicatie
 • Ontwikkeling juiste basisattitude in communiceren met kinderen
 • Kennis van gesprekstechnieken
 • Vaardigheid in het communiceren met kinderen over moeilijke onderwerpen
 • Inzicht in de betekenis van het virtuele milieu voor kinderen

Literatuur

De volgende uitgave (ter waarde van € 29,90) is bij de deelnameprijs inbegrepen: 

Delfos, M.F. (21e druk, 2021). Luister je wel naar mij. Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Communiceren met kinderen en jeugdigen deel 1. 
Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Het boek wordt op vele opleidingen in Nederland en daarbuiten gebruikt om gespreksvoering met kinderen te doceren.

Reader met artikelen.

De literatuur dient voor aanvang van de module gelezen te zijn, waardoor de module vruchtbaar gemaakt kan worden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze module wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,7!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.