Kinderopvang

Titel Locatie
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Utrecht
Creatief communiceren met kinderen Logavak - Amsterdam
Ruimte voor jongens Logavak - Amsterdam
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang Zwolle
Intervisie begeleiden in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Expertise in Ouderschap (Basismodule) Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen) Logavak - Amsterdam
Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kind Zwolle
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang Logavak - Utrecht
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule) Logavak - Amsterdam
Omgaan met jongensenergie Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader Logavak - Amsterdam
Kinderopvangcoach als ZZP-er Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Amsterdam
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Expertise in Ouderschap (Basismodule)
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Creatief communiceren met kinderen
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Ruimte voor jongens
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
De Kinderopvangcoach
Grensoverschrijdend gedrag in de Sport
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kind
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Omgaan met jongensenergie
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang