Aankomende cursussen

Kinderopvangcoach als ZZP-er 28 oktober 2019  |  Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim 29 oktober 2019  |  Logavak - Amsterdam
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang 04 november 2019  |  Logavak - Utrecht
Boeiend Pitchen & Effectief Communiceren 04 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 05 november 2019  |  Logavak - Amsterdam vol!
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 07 november 2019  |  Leersum
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader 08 november 2019  |  Logavak - Utrecht
College Jeugdhulp en recht 12 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Mediation Opleiding 12 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule 13 november 2019  |  Den Bosch
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders 15 november 2019  |  Logavak - Utrecht
De Kinderopvangcoach 15 november 2019  |  Logavak - Utrecht
Intervisie begeleiden in de kinderopvang 18 november 2019  |  Eindhoven
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 18 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Training Conflictescalatie en de-escalatie 19 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding 20 november 2019  |  Logavak - Utrecht
Beter omgaan met lastig gedrag 21 november 2019  |  Logavak - Utrecht
Effectief communiceren in de zorg 22 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Creatief communiceren met kinderen 22 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Intervisie begeleiden in de kinderopvang 25 november 2019  |  Zwolle
College Jeugdbeschermingsrecht 26 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Angst en psychosomatiek 26 november 2019  |  Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang 27 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener 28 november 2019  |  Logavak - Amsterdam
Overtuigend Pitchen & Pleiten 03 december 2019  |  Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang 04 december 2019  |  Eindhoven
College Onderwijsrecht 10 december 2019  |  Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 10 december 2019  |  Logavak - Utrecht
Zes gespreksvormen om te praten met ouders in een scheiding 11 december 2019  |  Logavak - Utrecht
Omgaan met jongensenergie 13 december 2019  |  Logavak - Amsterdam

Nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Logavak?
Schrijf u in en blijf op de hoogte!

Selecteer uw interessegebied: