Weerbaarheid

Titel Aanvang Locatie
Collegereeks Jeugdrecht 27 november 2018 Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht 27 november 2018 Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag 10 december 2018 Logavak - Utrecht
Beter omgaan met lastig gedrag 13 december 2018 Logavak - Utrecht
College Onderwijsrecht 08 januari 2019 Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht 22 januari 2019 Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk 23 januari 2019 Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 28 januari 2019 Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht 05 februari 2019 Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag 06 maart 2019 Logavak - Utrecht
Beter omgaan met lastig gedrag 14 maart 2019 Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk 10 april 2019 Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 10 mei 2019 Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 10 september 2019 Logavak - Amsterdam
Incompany
Beter omgaan met lastig gedrag
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Praten met kinderen over scheiding | Een rugzak vol gespreksvormen