Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die bestaan uit:

De Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Aanvullende Algemene Voorwaarden
Opgesteld door LOGAVAK Opleidingsgroep B.V., d.d. 27 december 2016