Psychologie

Titel Locatie
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Utrecht
Angst en psychosomatiek Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader Logavak - Utrecht
TA 101: Introductiecursus Transactionele Analyse Logavak - Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s Logavak - Amsterdam
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten Logavak - Utrecht
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid Logavak - Utrecht
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief Logavak - Utrecht
Masterclass D. Hughes, Healing relational trauma with attachment-focused interventions DDP Logavak - Amsterdam
Incompany
Angst en psychosomatiek
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
TA 101: Introductiecursus Transactionele Analyse
SOLK gericht oorzakelijk behandelen
TA 111: Introductiecursus: "Systemisch werken en Transactionele Analyse"
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Met gemak lastige gesprekken voeren
Met plezier groepen leiden
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid