Onderwijs

Titel Locatie
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Utrecht
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Amsterdam
Beter omgaan met lastig gedrag Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
De Boze Leerling Logavak - Utrecht
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten Logavak - Utrecht
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid Logavak - Utrecht
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief Logavak - Utrecht
Basismodule communiceren met pubers en adolescenten (2 dagen) Logavak - Utrecht
Incompany
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Kind, school en scheiding - Primair Onderwijs
Kind, school en scheiding - Voortgezet Onderwijs
Beter omgaan met lastig gedrag
Workshop School en scheiding
Workshop School en scheiding: Signaleren
Workshop School en scheiding: Gesprekstechnieken
Workshop School en scheiding: Juridisch kader
Basisopleiding: Kunst In Contact met Kinderen (KICK)
Risicoaanpak spelen in het groen
Werken met de meldcode Basisonderwijs nascholing: Collega’s & ouders in gesprek over kwetsbare onderwerpen
Werken met de meldcode basisonderwijs
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Beter omgaan met lastig gedrag in de bovenbouw
Muziek, zingen en bewegen met kleuters
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Leraarschap en stress
De Boze Leerling
Met gemak lastige gesprekken voeren
Met plezier groepen leiden
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid
Kinderen met opvallend gedrag