Logavak Opleidingsgroep. Maakt kennis toegankelijk.

Logavak verzorgt na- en bijscholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via:

  • Specialisatie-leergangen
  • Kortlopende cursussen
  • Meerdaagse opleidingen
  • Workshops

Ons cursusaanbod is toegankelijk via open inschrijving. Daarnaast verzorgen wij incompany aanbod, waarbij de leergang of cursus op maat wordt gemaakt voor uw organisatie.

Logavak werkt complementair en in samenwerking met:

  • Uitgeverij SWP: vakboeken en vakbladen
  • Logacom BV: congressen, conferenties en seminars

De scholingsactiviteiten worden aangeboden via de eigen site en via verschillende merken:

Certificering en accreditatie
Bij iedere met goed gevolg afgelegde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor bij- en nascholing van geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Algemene Voorwaarden
Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Klachtenprocedure
Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over Logavak Opleidingsgroep BV, dan kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure (PDF).

NRTO
Logavak is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).
NRTO Geschillencommissie Geschillencommissie
NRTO Gedragscodes
NRTO Algemene voorwaarden

BTW
Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar na- en bijscholingsaanbod.