Nieuws

03 jun 2019

Anne (32) werkt sinds tien jaar met veel plezier in de kinderopvang. Na al die tijd zelf op een groep te hebben gestaan, geeft ze sinds kort ook leiding aan een team van collega's. Met de ervaring die ze heeft opgedaan kan ze hen prima helpen. Wel vindt ze het soms lastig haar collega’s aan te sturen en het team te motiveren. Daar zou ze best hulp bij willen hebben...

Sinds vandaag kan Anne met die vraag terecht bij Logamediair: een nieuw platform voor zakelijke dienstverlening. Nieuw en tegelijkertijd vertrouwd. Logamediair kent namelijk veel experts op allerlei vakgebieden en biedt zo toegang tot een schat aan kennis en ervaring.

Lees verder

19 apr 2019

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de kosten van zorg en welzijn door het voorkomen of het verkleinen van de inzet van zorg.

 

Lees verder

14 feb 2019

Er komt een dag...dat je wordt gevraagd om je ideeën uiteen te zetten voor een groep. Dat kan in een vergadering zijn, maar ook in echt grote bijeenkomsten. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die de nacht daarvoor heel lekker slapen. Optreden en presenteren heeft toch altijd iets spannends in zich. Wat gaan ze van je denken? Leidt je geen gezichtsverlies? Als je maar niet vastloopt door de stress.

 

Lees verder

04 feb 2019

Een scheiding brengt allerlei gevoelens met zich mee. Spanning, onzekerheid, volle bak emoties en een flinke dosis stress. Je zit als ouders in een emotionele achtbaan, dikwijls (onbewust) vechtend om de beste plek, en daarbij vergeet je wel eens dat jullie kinderen in het achterste karretje zitten. 

Lees verder

23 jan 2019

De collegereeks Jeugdrecht bestaat uit een cyclus van acht colleges, waarbij in ieder college door een expert wordt ingegaan op één rechtsgebied, relevant in het werken met jeugdigen.  De cyclus is begonnen in het najaar van 2018 maar zal ieder jaar worden herhaald.

Lees verder

08 jan 2019

NOTVan 22 t/m 26 januari 2019 vindt de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) plaats. Logavak en Uitgeverij SWP nodigen u van harte uit om gratis deel te nemen aan de NOT en een kijkje te nemen op onze stand.

Lees verder

30 nov 2018

Als ik met kinderen die ik niet ken, maar soms ook met volwassen die ik niet ken moet praten stel ik mij vaak eerst voor met een tekening. Ik teken mijzelf, mijn gezin samen met de katten en vertel dat ik onder andere boeken schrijf en mijn vrouw voor de minister van verkeer werkt.

Lees verder

02 nov 2018

Het is verbazend dat zo een belangrijke activiteit als communiceren met kinderen zo veel verwaarloosd is door onderzoek en opleiding. Het goed communiceren, aansluitend bij de leeftijd van het kind, is van doorslaggevend belang voor het maken van contact, voor het opvoeden, voor onderwijs en voor het verlenen van hulp.

Lees verder

01 nov 2018

Een kind verlaat de school van de kinderen en gaat naar de school van de pubers. Hij of zij lijkt groot, maar is tegelijk nog zo klein. Ze zijn de jonkies op school. Het is wel een beetje de grote wereld in. Als ouders denk je dan wel: heb ik ze wel voldoende voorbereid? Als leerkracht denk je: zullen ze het aankunnen die verandering? 

Lees verder

01 nov 2018

Het samenwerken met ouders is een vak en vraagt veel meer van professionals dan dat we denken. Er liggen altijd meer lagen in het contact en de dynamiek met ouders dan aan de oppervlakte zichtbaar zijn. In het werken met ouders staat bovendien altijd een kind centraal. Zonder dat kind zou er geen oudercontact zijn. Wat het ingewikkeld maakt, is dat alle betrokken partijen zich verbonden voelen met het lot van dat kind. Ze willen dat dat goed gaat.

Lees verder

31 okt 2018

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader.

 

Lees verder

30 okt 2018

Stress en angstOnze (Nederlandse) wereld staat bol van stress. Dat laatste is een bron voor angst die niet altijd zichtbaar is. Stress is een psychisch begrip, maar een lichamelijke actie. Psychosomatiek (ook wel SOLK genoemd, Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) betekent dat er een lichamelijke reactie is op een psychische of lichamelijke gebeurtenis. Je kunt stress krijgen van je werk dat je niet helemaal aankunt, maar ook van de ontdekking van kanker in je lichaam.

Lees verder

30 okt 2018

Foto verbaasde leraarNooit vergeet ik de eerste keer dat ik een ordeprobleem had in een klas. Met mijn jarenlange ervaring als bewaarder en groepsleider in de grootste gevangenis van Nederland zou een klas van zestien stuks  twaalf en dertienjarigen een makkie zijn. Wat een vergissing. 

Lees verder

30 okt 2018

Als jong meisje heb ik veel met barbies gespeeld. Alles rozig en wolkig. Twee tellen later kon je me in het bos vinden om in bomen te klimmen en ondergrondse hutten te bouwen. Het maakte allemaal niets uit. Toch... vooral in deze wereld vol prikkels...

Lees verder

29 okt 2018

Vandaag mag ik gaan observeren bij kinderdagverblijf de Groene Kikker. De leidsters vinden het heel fijn om horizontale groepen te hebben zodat iedere leeftijdsgroep goed tot zijn recht komt. Aan de andere kant vinden sommige leidsters het lastig om goed om te gaan met peuters en dan met name de jongens. Een aantal jongens uit de peutergroep zijn erg druk en luidruchtig. “We moeten zo vaak waarschuwen of het wat rustiger kan. Dat is eigenlijk niet leuk werken op deze manier.”

 

Lees verder

16 okt 2018

We voeren zelden geplande gesprekken. De meeste meer diepgaande gesprekken vinden plaats op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, zoals in de auto tijdens een lange rit. Als u spontaan tegen uw partner zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikt hij of zij  waarschijnlijk. Dat geldt nog erger voor uw kinderen of uw leerlingen. Als u tegen een van hen zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikken zij. Het kind denkt: ‘Shit, wat heb ik verkeerd gedaan?’. 

Lees verder

23 aug 2018

Ouderschap na een scheidingBij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Lees verder

03 jul 2018

Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft gisteren, maandag 2 juli, namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat meldt de vereniging PO-Raad, die zelf ook heeft bijgedragen aan het afwegingskader. Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en dat organisaties het onderwerp op de agenda houden. Het afwegingskader is één van de onderwerpen die aan bod komt in de training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Lees verder

21 jun 2018

Jos van der Horst schreef het boek Rebel met een reden over professionals die dwarsliggen of niet zonder meer akkoord zijn met voorgestelde verandertrajecten. Rebelleren is niet per se een verkeerde eigenschap, maar kan ook signalen opleveren voor de organisatie. Bij het boek is een eigen website Rebelmetreden.nl  en eigen Linkedingroep.

 

Lees verder

21 jun 2018

Een nieuwe aanpak bij (V)echtscheidingen - uit te voeren door jeugdzorg, wijkteams en gemeenten - is DEES. 

Vanuit het programma werken DEES-begeleiders drie maanden met ouders en kinderen in vechtscheidingssituaties met behulp van het sociale netwerk.

Lees verder

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: