Nieuws

18 jun 2020

Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. 

Lees verder

18 jun 2020

Veel hulpverleners zijn gewend om te kijken naar het probleem. Hoelang bestaat het probleem al, wanneer doet het zich voor? De oplossingsgerichte methode is gericht op de oplossing; wanneer gaat het wel goed? En dan niet de oplossing van de hulpverlener, maar juist die van de cliënt zelf. 

Lees verder

12 jun 2020

Er zijn verschillende aspecten bij autisme die vaak onopvallend zijn, niet helemaal begrepen worden en die tot grote problemen in opvoeding en onderwijs kunnen leiden. 

Lees verder

10 jun 2020

Eva (38) en Job (42) zijn negen jaar getrouwd als Eva de stekker uit het huwelijk trekt. Samen hebben ze twee kinderen, Anne (8) en Joris (4). Eva en Job kunnen geen overeenstemming bereiken over hun ouderschapsplan; de verdeling van de woning blijft in de weg staan én hun ratio lijkt uitgeschakeld als zij met elkaar in contact zijn. Zowel Eva als Job heeft op enig moment het gevoel dat er niets meer te verliezen is. De focus op wraak is zo groot dat zij elkaar over de figuurlijke rand van de afgrond proberen te duwen. Het maakt hen zelfs niet meer uit of zijzelf dan wel de kinderen ook in het ravijn vallen.

Lees verder

10 jun 2020

Twee ouders met samen twee kinderen werden aangemeld door hun jeugd- en gezinsbeschermer. De ouders waren inmiddels zeven jaar uit elkaar en hadden nog steeds dagelijks conflicten met elkaar. De kinderen werden door de ouders belast met negatieve informatie over de andere ouder. Het ene kind had ‘partij gekozen’ voor de moeder en zag de vader niet meer. Het andere kind had ‘partij gekozen’ voor de vader en zag de moeder niet meer. 

Lees verder

10 jun 2020

Twee ouders met een kind werden aangemeld door een jeugd- en gezinscoach vanuit een gemeente. In het contact voorafgaand aan DEES, gaven de ouders aan weinig vertrouwen te hebben in DEES. Zij hadden mediation, Kinderen uit de knel en Ouderschap blijft gevolgd en hadden toch nog steeds veel conflicten met elkaar. Deze conflicten gingen onder andere over vakanties die de ouders met de kinderen wilden plannen, de betrokkenheid van een nieuwe partner bij de kinderen en de overdrachtsmomenten van de kinderen. 

Lees verder

09 jun 2020

Gedrag heeft nooit maar één oorzaak. Dankzij grafische dossieranalyse brengen we de mens als geheel in beeld en kunnen we daadwerkelijk zien waar gedrag vandaan komt.

Lees verder

09 jun 2020

Trauma heeft verstrekkende gevolgen. Deze kunnen positief zijn: een trauma kan een wake-up call zijn of de weerbaarheid verhogen. Maar het kan ook schadelijke gevolgen hebben, die het dagelijks functioneren belemmeren. Voor kinderen betekent trauma zelfs dat ze erdoor gevormd worden. Maar wat is een trauma nu eigenlijk?

Lees verder

09 jun 2020

Als je met kinderen werkt, werk je met ouders. Toch wordt in opleidingen ontzettend weinig aandacht besteed aan wat ouderschap is en hoe je aansluit bij ouders. De Leergang Expertise in Ouderschap geeft handvatten om de samenwerking met ouders op te kunnen blijven zoeken en te blijven behouden, hoe moeilijk dat soms ook is.

Lees verder

04 jun 2020

De impact van een (echt)scheiding op kinderen is afhankelijk van de leeftijdsfase van het kind en de mate van conflict-escalatie tussen de ouders. De gevolgen kunnen zich op korte en lange termijn na een scheiding laten zien. Aan de andere kant kunnen kinderen last hebben van de scheiding zonder dat dit zich uit in (probleem)gedrag.

Lees verder

18 mei 2020

Mensen die aan de beademing hebben gelegen in de IC zijn vaak erg angstig, zijn in de war en hebben vaak horror- en nachtmerrie-achtige gedachten. Het is vaak moeilijk om tot ze door te dringen, maar dat heeft een reden die te maken heeft met de aard van de slaapperiode. Hoe langer, des te angstiger. Maar het begrijpen, betekent dat er ook iets aan te doen is!

Lees verder

13 mei 2020

Het is een rare tijd. In de anderhalve meter maatschappij vindt een groot deel van de communicatie online plaats met video calls. Voor veel mensen is dit onwennig en spannend. Je bent je op beeld namelijk extra bewust van jezelf. Belangrijk hierbij is: vertrouwen hebben in de wijze waarop je overkomt, in contact blijven met de toehoorder(s) en vooral de regisseur zijn van jezelf en jouw boodschap. 

Lees verder

12 mei 2020

Corona heeft in zeer korte tijd enorm veel activiteiten tot een halt gebracht. Zo ook vele actieonderzoeken. Ik heb vele participatieve actieonderzoeken (PAO's) gezien die op het punt stonden een prachtige beweging in de gemeenschap teweeg te brengen, toen opeens alles stilviel. Hoewel de maatregelen binnenkort wellicht worden versoepeld, zal het voorlopig zeker nog niet terug zijn bij 'normaal'. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kan een PAO online worden uitgevoerd? En wat zijn de voor- en nadelen?

Lees verder

23 apr 2020

We hebben er allemaal op de een of andere manier last van. Zeker als je nu meer dan ooit klaar staat voor anderen. Veel professionals vergeten zichzelf daarbij. Terwijl juist nu meer dan ooit geldt dat voor jezelf zorgen heel erg belangrijk is.

Lees verder

20 apr 2020

Ken je het verhaal van de titanic? Het luxe passagiersschip dat in 1912 tijdens zijn eerste reis in aanvaring kwam met een ijsberg, waardoor het schip is gezonken en 1500 opvarenden zijn verdronken. Had iemand maar gezien wat er zich onder de waterspiegel bevond, zodat de hele ijsberg zichtbaar was geweest.

Lees verder

16 apr 2020

De politie en instellingen als Veilig Thuis melden dat het aantal kindermishandelingen toeneemt. Dat is begrijpelijk: als je als ouder thuis moet werken, de kinderen moet helpen met schoolwerk en ook nog eens de gebruikelijke huishoudelijke taken moet verrichten kan ik me voorstellen dat je soms de kinderen weleens achter het behang wilt plakken en soms nog wel eens meer dan dat. Dat speelt natuurlijk helemaal als je klein behuisd bent en geen fatsoenlijke buitenruimte hebt waar de kinderen kunnen spelen en jij even bij kan komen van de stress. Want stress is de voornaamste oorzaak van mishandeling.

Lees verder

15 apr 2020

Van jongs af aan leren mensen om zich sociaal wenselijk te gedragen. Bepaalde emoties, als boosheid en verdriet, worden hierbij vaak onderdrukt. Dit doen volwassenen, maar zien we ook al terug bij jonge kinderen. Als hulpverlener krijg je te maken met mensen die niet voldoende invloed hebben op hun emoties. Of kinderen bij wie sprake is van gedragsproblemen. We zijn gewend om op basis van het gedrag te behandelen. Maar wat zou er gebeuren als we kijken waar dit gedrag vandaan komt?

Lees verder

08 apr 2020

Hoe kun je op een kindvriendelijke manier een gesprek voeren met kinderen over een serieus onderwerp? Hiervoor kun je creatieve gesprekstechnieken inzetten. Dit doe je op een speelse manier, waardoor het niet alleen minder bedreigend is, maar ook beter aankomt omdat je op hetzelfde belevingsniveau van kinderen zit.

Lees verder

08 apr 2020

Het lijkt wel een vreemde film. We leven in andere tijden, ver weg van ons 'normale' leven. En voorlopig blijft dit nog even zo. Hoe fijn is het dan om vanuit huis toch up-to-date te blijven en jouw werk- en gezinsleven zo goed mogelijk vorm te kunnen geven in de huidige situatie?

Lees verder

08 apr 2020

De coronacrisis heeft ons allen verast en laat ook duidelijk de ongelijkheid zien tussen groepen in onze maatschappij. Maar juist nu krijgen we de kans om opnieuw fundamentele keuzes te maken. De democratische principes en waarden van een inclusieve aanpak en de beproefde inclusieve good practices en instrumenten, bieden professionals en kinderopvangorganisaties een basisreferentiekader om stap voor stap kinderen, hun families en teams in hun kracht te zetten. En hen te ondersteunen hun dromen, visie en idealen niet uit het oog te verliezen.

Lees verder

01 apr 2020

Vanwege het coronavirus is Nederland tot stilstand gekomen. Niets is meer hetzelfde en dat zorgt voor stress: we moeten ons werk drastisch anders organiseren, de kinderen zijn ineens continu om ons heen en we maken ons zorgen om onze familieleden en vrienden.

Lees verder

30 mrt 2020

Ieder mens met autisme vertoont een regenboog aan mentale leeftijden door de dag heen. Dit noemen we ook wel de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). Het is niet eenvoudig om alle leeftijden die door de dag heen zich voordoen te onderscheiden en daar het juiste opvoedingsantwoord op te geven. Tijdens deze Autismeweek staan we stil bij autisme. 

Lees verder

25 mrt 2020

De ochtend na de boodschap van Mark Rutte, die grote impact op mij had en een licht paniekgevoel veroorzaakte, besloot ik mijn auto te laten staan en op de fiets naar mijn werk te gaan. Dat doe ik alleen op ‘mooie dagen’ en als ik er de tijd voor heb of op zoek ben naar dat rustige, ontspannen gevoel. Het wás een mooie, zonnige dag en ik hád er de tijd voor en ik wás op zoek naar dat rustige,  ontspannen gevoel.

Lees verder

23 mrt 2020

Allereerst een applaus voor alle mensen die werken in de kinderopvang!

Chapeau voor iedereen die aan het werk is voor de kinderen van onze zorgende kanjers!

Pedagogisch medewerkers zitten thuis of zijn aan het werk, maar niet zoals normaal. Wat betekent dit voor hen? Hoe ga je hier als pedagogisch coach goed mee om? Welke vaardigheden kunnen er geleerd worden als niets is zoals het anders was? Of als er geen kinderen zijn?

Lees verder

19 mrt 2020

Een tijd als deze, waarin we als samenleving en als individuen worden geconfronteerd met een situatie die zich zelden voordoet, vraagt om onorthodox nadenken en handelen. Dit vraagt om oplossingen bedenken 2.0 zou je kunnen zeggen.

 

Lees verder

19 mrt 2020

Door het Coronavirus blijven we met z’n allen zoveel mogelijk binnen. De eerste dagen denk je nog: gezellig drie weken samen thuis. Maar na een paar dagen spelen de eerste irritaties op. Waarom voert hij geen snars uit? Hoezo laat zij al haar vaat staan? We kunnen toch samen even door het huis poetsen in plaats van dat ik alles alleen moet doen? Zit die mobiel vast aan je hand?

Lees verder

19 mrt 2020

Mensen die mij kennen zullen weten dat ik niet zo gek ben op het praten met kinderen over problemen. Als ik tegen mijn kinderen zeg ‘we moeten eens praten’ schrikken ze waarschijnlijk.

Lees verder

18 mrt 2020

Kinderen zijn gebaat bij een zekere structuur in hun leven. De maatregelen van het kabinet als reactie op het corona-virus, maken echter dat een deel van deze dagelijkse structuur wegvalt. Zo zijn ten minste tot 6 april de scholen, kinderopvangorganisaties en sportclubs dicht. Deze gekke tijd en de spanningen die ermee gepaard gaan, hebben hun weerslag op de kinderen.

Lees verder

12 mrt 2020

Participatief Actieonderzoek gaat over het creëren van positieve verandering, door de mensen om wie het gaat daadwerkelijk bij je onderzoek te betrekken en hen te faciliteren in het realiseren van de voor hen best passende oplossingen. Madelon Eelderink, auteur, trainer en oprichtster van 7senses, legt in de Sozio Special Opleiding en werk (2020) uit wat haar fascinatie is met PAO en wat je ermee kunt bereiken.

Lees verder

05 mrt 2020

Vanaf 2 maart 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Dat meldt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Lees verder

05 mrt 2020

We denken bij Lone Wolves al snel aan terrorisme. Dat is niet gek: dit is ook de groep die publieke aandacht krijgt. Er is echter een heel spectrum van Lone Wolves dat aandacht verdient. Wat betekent die Lone Wolf? En hoe uniek is deze in onze maatschappij?

Lees verder

27 feb 2020

Scholieren beginnen steeds jonger met blowen en dealen. Veel schoolbesturen zwijgen over deze onderwerpen, vanwege mogelijke reputatieschade. Eelco van der Kruk en Niels van der Graaff, beide directeur op een middelbare school in Arnhem, vinden openheid over dit probleem belangrijk en doen hun verhaal in het NRC.

Lees verder

21 feb 2020

Een pedagogisch medewerker bij een kinderopvangorganisatie komt naar de aandachtsfunctionaris toe. Het is haar opgevallen dat er regelmatig wordt gescholden en negatief wordt gesproken tussen de ouders van een tweejarig meisje bij het ophalen. Een paar keer had de vrouw een blauw oog. Hun zoon (5 jaar) is er regelmatig bij als het dochtertje wordt opgehaald. Hij is erg druk en ongeconcentreerd. De dochter is stil, loopt nog niet en toont weinig interesse in de dingen om haar heen. Moeder vertelt dat ze het moeilijk heeft met de twee jongste kinderen. Ze vertelt ook dat haar oudste dochter (8 jaar) het goed doet op school en veel vrienden heeft. Verder is over de ouders is weinig bekend. 

Lees verder

19 feb 2020

Er is veel te doen rondom de aflevering van Danny op straat, waar pedofiel Nelson een pleidooi houdt voor het legaliseren van seks met kinderen. Volgens hem moet een peuter (2 – 3 jaar) zelf kunnen beslissen of hij of zij wel of geen seks wil. Je kunt ze immers toch ook vragen of ze een ijsje willen?

Lees verder

14 feb 2020

In het kader van de collegereeks zal in juni worden ingegaan op lone wolves, zeg maar de Anders Breiviks, Tristan van der Vlis's, Omar Mateen's of Gökmen T: personen onder de radar van politie en justitie die kennelijk vanuit het niets terreurdaden plegen. Is daar een eenduidig beeld van te maken? Wat zijn overeenkomende karakteristieken van deze daders en hoe hun daden te voorkomen?

Lees verder

22 okt 2019

De Grafische dossieranalyse als sleutel naar de mens en zijn of haar gedrag

Het gedrag van mensen is soms onbegrijpelijk. Vaak zitten we met onze handen in het haar over het gedrag van kinderen en jongeren. Met vragenlijsten en tests gaan we onderzoeken in welke diagnose het gedrag het best zou passen. Als we een diagnose hebben, dan zijn er methoden ontwikkeld om te behandelen. 

Lees verder

11 okt 2019

We zijn met elkaar nu zo’n driekwart jaar onderweg. De nieuwe regelgeving heeft de kinderopvangbranche verplicht om pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers te hebben. Niet overal één en al nieuws, maar er zijn veel starters op dit moment. Ze krijgen vaak alle ruimte. Ze pionieren noodgedwongen. 

Lees verder

17 sep 2019

Miranda, ruim 15 jaar ervaring met het werken met peuters, komt naar de training Ruimte voor Jongens. Miranda is een hele lieve en zorgzame pedagogisch medewerkster. Ze heeft al verschillende veranderingen in de kinderopvang mee gemaakt, heel veel collega’s weg zien gaan en veel nieuwe zien komen. Maar Miranda is een rots in de branding. Iedereen kan op haar bouwen. De kinderen zijn dol op haar. Vooral de meisjes kruipen graag op haar schoot als ze weer een uniek knutsel werkje heeft bedacht voor moederdag. Zij is de juf van de liedjes, van de fijne overdracht naar ouders, van de creatieve ideeën.

Lees verder

03 jun 2019

Anne (32) werkt sinds tien jaar met veel plezier in de kinderopvang. Na al die tijd zelf op een groep te hebben gestaan, geeft ze sinds kort ook leiding aan een team van collega's. Met de ervaring die ze heeft opgedaan kan ze hen prima helpen. Wel vindt ze het soms lastig haar collega’s aan te sturen en het team te motiveren. Daar zou ze best hulp bij willen hebben...

Sinds vandaag kan Anne met die vraag terecht bij Logamediair: een nieuw platform voor zakelijke dienstverlening. Nieuw en tegelijkertijd vertrouwd. Logamediair kent namelijk veel experts op allerlei vakgebieden en biedt zo toegang tot een schat aan kennis en ervaring.

Lees verder

19 apr 2019

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de kosten van zorg en welzijn door het voorkomen of het verkleinen van de inzet van zorg.

 

Lees verder

14 feb 2019

Er komt een dag...dat je wordt gevraagd om je ideeën uiteen te zetten voor een groep. Dat kan in een vergadering zijn, maar ook in echt grote bijeenkomsten. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die de nacht daarvoor heel lekker slapen. Optreden en presenteren heeft toch altijd iets spannends in zich. Wat gaan ze van je denken? Leidt je geen gezichtsverlies? Als je maar niet vastloopt door de stress.

 

Lees verder

04 feb 2019

Een scheiding brengt allerlei gevoelens met zich mee. Spanning, onzekerheid, volle bak emoties en een flinke dosis stress. Je zit als ouders in een emotionele achtbaan, dikwijls (onbewust) vechtend om de beste plek, en daarbij vergeet je wel eens dat jullie kinderen in het achterste karretje zitten. 

Lees verder

23 jan 2019

De collegereeks Jeugdrecht bestaat uit een cyclus van acht colleges, waarbij in ieder college door een expert wordt ingegaan op één rechtsgebied, relevant in het werken met jeugdigen.  De cyclus is begonnen in het najaar van 2018 maar zal ieder jaar worden herhaald.

Lees verder

08 jan 2019

NOTVan 22 t/m 26 januari 2019 vindt de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) plaats. Logavak en Uitgeverij SWP nodigen u van harte uit om gratis deel te nemen aan de NOT en een kijkje te nemen op onze stand.

Lees verder

30 nov 2018

Als ik met kinderen die ik niet ken, maar soms ook met volwassen die ik niet ken moet praten stel ik mij vaak eerst voor met een tekening. Ik teken mijzelf, mijn gezin samen met de katten en vertel dat ik onder andere boeken schrijf en mijn vrouw voor de minister van verkeer werkt.

Lees verder

02 nov 2018

Het is verbazend dat zo een belangrijke activiteit als communiceren met kinderen zo veel verwaarloosd is door onderzoek en opleiding. Het goed communiceren, aansluitend bij de leeftijd van het kind, is van doorslaggevend belang voor het maken van contact, voor het opvoeden, voor onderwijs en voor het verlenen van hulp.

Lees verder

01 nov 2018

Een kind verlaat de school van de kinderen en gaat naar de school van de pubers. Hij of zij lijkt groot, maar is tegelijk nog zo klein. Ze zijn de jonkies op school. Het is wel een beetje de grote wereld in. Als ouders denk je dan wel: heb ik ze wel voldoende voorbereid? Als leerkracht denk je: zullen ze het aankunnen die verandering? 

Lees verder

01 nov 2018

Het samenwerken met ouders is een vak en vraagt veel meer van professionals dan dat we denken. Er liggen altijd meer lagen in het contact en de dynamiek met ouders dan aan de oppervlakte zichtbaar zijn. In het werken met ouders staat bovendien altijd een kind centraal. Zonder dat kind zou er geen oudercontact zijn. Wat het ingewikkeld maakt, is dat alle betrokken partijen zich verbonden voelen met het lot van dat kind. Ze willen dat dat goed gaat.

Lees verder

31 okt 2018

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader.

 

Lees verder

30 okt 2018

Stress en angstOnze (Nederlandse) wereld staat bol van stress. Dat laatste is een bron voor angst die niet altijd zichtbaar is. Stress is een psychisch begrip, maar een lichamelijke actie. Psychosomatiek (ook wel SOLK genoemd, Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) betekent dat er een lichamelijke reactie is op een psychische of lichamelijke gebeurtenis. Je kunt stress krijgen van je werk dat je niet helemaal aankunt, maar ook van de ontdekking van kanker in je lichaam.

Lees verder

30 okt 2018

Foto verbaasde leraarNooit vergeet ik de eerste keer dat ik een ordeprobleem had in een klas. Met mijn jarenlange ervaring als bewaarder en groepsleider in de grootste gevangenis van Nederland zou een klas van zestien stuks  twaalf en dertienjarigen een makkie zijn. Wat een vergissing. 

Lees verder

30 okt 2018

Als jong meisje heb ik veel met barbies gespeeld. Alles rozig en wolkig. Twee tellen later kon je me in het bos vinden om in bomen te klimmen en ondergrondse hutten te bouwen. Het maakte allemaal niets uit. Toch... vooral in deze wereld vol prikkels...

Lees verder

29 okt 2018

Vandaag mag ik gaan observeren bij kinderdagverblijf de Groene Kikker. De leidsters vinden het heel fijn om horizontale groepen te hebben zodat iedere leeftijdsgroep goed tot zijn recht komt. Aan de andere kant vinden sommige leidsters het lastig om goed om te gaan met peuters en dan met name de jongens. Een aantal jongens uit de peutergroep zijn erg druk en luidruchtig. “We moeten zo vaak waarschuwen of het wat rustiger kan. Dat is eigenlijk niet leuk werken op deze manier.”

 

Lees verder

16 okt 2018

We voeren zelden geplande gesprekken. De meeste meer diepgaande gesprekken vinden plaats op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, zoals in de auto tijdens een lange rit. Als u spontaan tegen uw partner zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikt hij of zij  waarschijnlijk. Dat geldt nog erger voor uw kinderen of uw leerlingen. Als u tegen een van hen zegt ‘We moeten eens praten!’, schrikken zij. Het kind denkt: ‘Shit, wat heb ik verkeerd gedaan?’. 

Lees verder

23 aug 2018

Ouderschap na een scheidingBij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Lees verder

03 jul 2018

Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft gisteren, maandag 2 juli, namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat meldt de vereniging PO-Raad, die zelf ook heeft bijgedragen aan het afwegingskader. Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en dat organisaties het onderwerp op de agenda houden. Het afwegingskader is één van de onderwerpen die aan bod komt in de training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Lees verder

21 jun 2018

Jos van der Horst schreef het boek Rebel met een reden over professionals die dwarsliggen of niet zonder meer akkoord zijn met voorgestelde verandertrajecten. Rebelleren is niet per se een verkeerde eigenschap, maar kan ook signalen opleveren voor de organisatie. Bij het boek is een eigen website Rebelmetreden.nl  en eigen Linkedingroep.

 

Lees verder

21 jun 2018

Een nieuwe aanpak bij (V)echtscheidingen - uit te voeren door jeugdzorg, wijkteams en gemeenten - is DEES. 

Vanuit het programma werken DEES-begeleiders drie maanden met ouders en kinderen in vechtscheidingssituaties met behulp van het sociale netwerk.

Lees verder

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: