Nieuws

23 aug 2018

Ouderschap na een scheidingBij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. De bedenkers leggen uit hoe het werkt.

Lees verder

03 jul 2018

Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft gisteren, maandag 2 juli, namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dat meldt de vereniging PO-Raad, die zelf ook heeft bijgedragen aan het afwegingskader. Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en dat organisaties het onderwerp op de agenda houden. Het afwegingskader is één van de onderwerpen die aan bod komt in de training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Lees verder

21 jun 2018

Jos van der Horst schreef het boek Rebel met een reden over professionals die dwarsliggen of niet zonder meer akkoord zijn met voorgestelde verandertrajecten. Rebelleren is niet per se een verkeerde eigenschap, maar kan ook signalen opleveren voor de organisatie. Bij het boek is een eigen website Rebelmetreden.nl  en eigen Linkedingroep.

 

Lees verder

21 jun 2018

Een nieuwe aanpak bij (V)echtscheidingen - uit te voeren door jeugdzorg, wijkteams en gemeenten - is DEES. 

Vanuit het programma werken DEES-begeleiders drie maanden met ouders en kinderen in vechtscheidingssituaties met behulp van het sociale netwerk.

Lees verder

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: