Toezicht & ontwikkeling

Curatorium

Het curatorium heeft als taak toezicht te houden op het kwaliteitsniveau van de opleiding alsmede het daaromtrent adviseren aan de leiding van de opleiding.

Prof. dr. Jan  Janssens Prof. Dr. Jan Janssens
Emeritus hoogleraar Opvoedings- en gezinsondersteuning en methoden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en voormalig directeur van het Onderwijsinstituut Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde.
Prof. dr. Willem Koops Prof. Dr. Willem Koops
Distinguished Professor (Universiteitshoogleraar); History and Foundations of Developmental Psychology and Education”, Universiteit Utrecht.
Prof. Dr. Harry Kunneman Prof. Dr. Harry Kunneman
Directeur Graduate School, Hoogleraar Sociale en politieke theorie en Projectleider Normatieve professionalisering (NP) verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.
Prof. Dr. Louis Tavecchio Prof. Dr. Louis Tavecchio
Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afd. Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding en Lector ‘Vraaggerichte Methodiekontwikkeling’ bij het Kenniscentrum Maatschappij & Recht van de Hogeschool van Amsterdam.
Prof. Dr. F. Verheij
Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut, hoogleraar (klinische) kinder- en jeugdpsychiatrie, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam en hoofdopleider Kinder- en Jeugdpsychotherapie, RINO Groep, Utrecht.

 

Opleidingsadviseur

Jan Loovers Drs. Jan Loovers
Lid visitatiepanels kwaliteitszorg HBO Netherlands Quality Agency NQA, voormalig instellingsdirecteur Hogeschool Windesheim, Zwolle.