Summercourse over omgaan met autisme


Er zijn verschillende aspecten bij autisme die vaak onopvallend zijn, niet helemaal begrepen worden en die tot grote problemen in opvoeding en onderwijs kunnen leiden. 

Martine Delfos ontwikkelde een cyclus van vijf webinars waarin vijf van deze problemen worden behandeld én waarbij aandacht is voor corona. De opzet is een korte inleiding, waarna aan de hand van vragen van deelnemers de koppeling met de praktijk wordt gemaakt. Thema's die aan bod komen zijn: zelfbepaaldheid, geen hulpvragen, leren, gevoel uitzetten en escape. 

Meer lezen? Bekijk dan dit informatiedocument of ga direct naar de website https://www.logavak.nl/aanbod/2/329/1604/summercourse-over-omgaan-met-autisme


12-06-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: