Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties


Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. 

Elke (jeugd-)professional heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om zicht te krijgen op het kind en om het kind een stem te geven. Daarnaast heeft de professional ook de taak om het probleembesef en de verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.  

Maar hoe ga je het gesprek met het kind aan? Hoe ga je om met de informatie die kinderen geven? Hoe zorg je ervoor dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hoe kun je hen hierin begeleiden?  

 

Meer weten over de training? Kijk op https://www.logavak.nl/aanbod/3/266/1508/praten-met-kinderen-over-scheiding

NB: De titel is inmiddels veranderd in: Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties.


18-06-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: