Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)

Cursusduur: 1 dag
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 595,00
Incompany aanvraag
Module 3:Praktijkmodule Expertise in Ouderschap
Tijdens de basis- en verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap is gekeken naar processen die zich tijdens de communicatie met ouders ‘onder water’ afspelen, ofwel ‘overdracht- en tegen overdrachtsprocessen’. Deze processen zijn krachtig aanwezig: voor je het weet lopen de emoties hoog op en raak je verstrikt in een ingewikkelde communicatie-dynamiek. Om hiermee om te kunnen gaan, helpt het om zicht te hebben op al deze processen en handvatten te hebben om steeds de verbinding te hervinden.
Maar hoe doe je dat in de praktijk? In welke rollen kun je verstrikt raken en nog belangrijker: hoe stap je daar weer uit? En hoe herken je het verschil tussen emotioneel en agressief gedrag? Wanneer mag je een heldere grens trekken en hoe doe je dat dan eigenlijk?
 
Tijdens deze praktijkmodule gaandeelnemers o.l.v. José Koster in de middag met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, wordt geoefend met casuïstiek van de deelnemers. In de middag kan worden geoefend in een simulatie met de trainingsacteur. We maken hierbij gebruik van verschillende toepasselijke communicatie modellen. Schrik niet! Dit is altijd een erg leuke, leerzame en vrolijke dag zonder ongemakkelijke situaties! 

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! De basismodule moet gevolgd zijn, alvorens de verdiepingsmodule of praktijkmodule kan worden gevolgd.

Programma


09.15 - 09.30 uur

Inloop met koffie en thee

09.30 - 10:00 uur

Welkom & Kennismaken & Inleiding inhoud pratijkmodule

10:00 - 10:30 uur

Angst versus Autonomie

10:30 - 11:00 uur

ervaringsoefeningen rondom angst en autonomie

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Omgaan met emoties en Begrenzen van gedrag + oefenen

12.30 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 14.45 uur

Diverse communicatie modellen zoals: De Dramadriehoeken ‘Agressie of emotie?
Het ABCD model’  + oefenen met actrice

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Toepassen behandelde theorie op eigen casuïstiek m.b.v. actrice

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting

Doelgroep

De Praktijkmodule Expertise in Ouderschap is bedoeld voor sociale professionals die met ouders werken en die de basismodule en/of de verdiepingsmodule Expertise in ouderschap hebben gevolgd. 


Vooropleiding

De deelnemer moet eerder de Basismodule en/of de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap hebben gevolgd.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen worden behaald:

Kennis over het verschil tussen de werking van angst of autonomie in de communicatie

  • De deelnemers ontwikkelen door ervaringsoefeningen bewustwording over hoe zij angst en autonomie bij zichzelf in hun lijf kunnen herkennen.
  • Zij krijgen inzicht in de verschillende effecten op hun handeling. 
  • De deelnemers ontwikkelen tools om van angst naar autonomie over te stappen tijdens een lastig contact met ouders. 
 
Grenzen stellen:
  • De deelnemers doen kennis op over het onderscheid tussen verschillende soorten grenzen en kunnen deze herkennen. Grenzen die hierbij behandeld worden, zijn: fysieke grenzen, psychische grenzen en tijdsgrenzen.
  • Ze kunnen op een functionele manier, vanuit autonomie een grensoverschrijding herkennen en hun grens aangeven. 
 
Herkennen van het verschil tussen - en adequaat reageren op emotioneel en agressief
gedrag op grond van met ABCD model zodat er een functioneel gesprek ontstaat.

  • ABCD gedrag herkennen 
  • Kunnen ombuigen van A en B gedrag 
  • Kunnen ombuigen van C gedrag en grenzen stellen aan agressie of aanhoudend gedrag 

Accreditatie

Accreditatie voor de Basismodule Expertise in Ouderschap is toegekend door het SKJ voor 10.50 punten in de categorie Formeel leren - Training.
Deelname aan de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap levert 9.37 punten op.
Deelname aan de Praktijkmodule Expertise in Ouderschap levert 6.25 punten op bij SKJ (ID: SKJ212475).

Voor meer informatie over de mogelijkheden van accreditatie kunt u contact opnemen met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het maximum aantal deelnemers is 14.