Expertise in Ouderschap (Basismodule)

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 18 uur (inclusief literatuur)
Niveau: hbo+ werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap
Tijdens deze module wordt duidelijk waarom het werken met ouders complex kan zijn en waarom professionals kennis over ouderschap en dynamieken in de communicatie nodig hebben om steeds de verbinding met ouders te kunnen (her)vinden.
Deze module legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om, daar waar het lastig wordt, steeds terug te keren naar de ‘Ouder Begeleidende Positie’. Dit is het hulpmiddel dat Alice van der Pas ontwikkelde in haar ouderschapstheorie om in verbinding te blijven met de ouder wanneer de emoties hoog oplopen. Hoe kun je dan naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief innemen? De theorie wordt toegepast op casuïstiek uit de eigen werkpraktijk

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! De basismodule moet gevolgd zijn, alvorens de verdiepingsmodule of praktijkmodule kan worden gevolgd.

Programma

Programma van de Expertise in Ouderschap, basismodule: De ouder-begeleidende positie

08.30 - 09.00 uur Inloop met koffie en thee
09.00 - 09.20 uur Opening: Programma bespreken en Korte kennismaking
09.20 - 10.00 uur Waarom een theorie over ouderschap? Waar lopen deelnemers tegenaan in de praktijk?
                             Hoe spelen de fenomenen overdracht en tegen overdracht in het werken met ouders? 
10.00 - 10.15 uur Pauze
10.15 - 12.30 uur Theorie interactief behandeld 'De ouder-begeleidende positie’
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur Aannames over ouderschap herkennen
14.30 - 15.00 uur Oefenen
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.00 uur Hoe nu in de praktijk?, Gerichte handvatten om mee te nemen en Valkuilen.
16.00 - 16.45 uur Ervaringsoefeningen: Het verschil ervaren in benadering.
16.45 - 17.00 uur Afronding en evaluatie
17.00 uur             Afsluiting

Doelgroep

De Basismodule Expertise in Ouderschap is bedoeld voor alle beroepskrachten die met ouders werken, of met kinderen en daardoor automatisch met ouders te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, (jeugd-)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, pedagogisch medewerkers, (jeugd-)gezondheidsprofessionals en/of preventiewerkers.

Het minimum aantal deelnemers is 9, het maximum aantal deelnemers is 12. Bij minder dan 9 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

  • Reflecteren op het verschil tussen oudergericht en kindgericht kijken
  • Reflecteren op (de eigen beelden op) ouderschap
  • Kennis opdoen over ouderschap
  • Kennis toepassen op eigen casuïstiek
  • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie

Literatuur

De volgende digitale uitgave is bij de deelnameprijs (ter waarde van €20,-) inbegrepen: 

Pas, A. van der. (2007). Handboek Methodische Ouderbegeleiding.Theorie en praktijk ter discussie. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie voor de Basismodule Expertise in Ouderschap is toegekend door het SKJ (ID: SKJ212475) voor 10.50 punten in de categorie Formeel leren - Training.
Deelname aan de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap levert 9.37 punten op.
Deelname aan de Praktijkmodule Expertise in Ouderschap levert 6.25 punten op.

Klantervaringen

Deze basismodule wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,1!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.