Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)

Cursusduur: 3 dagen
Studiebelasting: ± 30 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 1.245,00
Incompany aanvraag
Leergang Expertise in Ouderschap
Beroepskrachten die werkzaam zijn in het onderwijs, Welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg zijn doorgaans vol passie betrokken bij kinderen en hun ouders. Met hart en ziel zetten zij zich in om passende zorg te bieden die aansluit bij de hulpvraag, het niveau en de context van een cliënt. Daarvoor is het nodig om goed af te stemmen met ouders. Een prettige communicatie met ouders draagt bij aan een goede samenwerking én heeft invloed op je werkplezier. Soms verlopen oudercontacten echter moeizaam. Bijvoorbeeld wanneer zij zich onsympathiek, eisend of juist onbenaderbaar gedragen, of wanneer je getuige bent van opvoedgedrag dat niet aansluit, of zelfs beschadigend zou kunnen zijn voor het kind. Dat roept zorg en weerstand op en is een recept om de verbinding te verliezen. Het leidt bij professionals vaak tot frustratie en machteloosheid en het doet iets met je vitaliteit. Zeker omdat je vaak afhankelijk bent van de toestemming en inzet van ouders.
 
Het is belangrijk en helpend om zicht te hebben op de hardnekkige, zeer menselijke dynamieken die kunnen spelen in de communicatie met ouders rondom een kind. Worden we ergens door geraakt, dan schieten we al snel in, zoals we dat noemen: de (tegen)overdracht, wat alleen maar olie op het vuur is. Hoe stap je daar uit? Hoe kun je steeds opnieuw de verbinding (her)vinden en bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie?
 
Tijdens deze driedaagse training zoomen we in op de complexiteit van het werken met ouders en krijg je inzicht en handvatten om je staande te houden in lastige casuïstiek. 
 
Deze leergang is opgebouwd uit drie modules:
Iedere module duurt één dag van 9.30u-16.30u.Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap
Deze module legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om, daar waar het lastig wordt, steeds terug te keren naar de ‘Ouder Begeleidende Positie’. Dit is het hulpmiddel dat Alice van der Pas ontwikkelde in haar ouderschapstheorie om in verbinding te blijven met de ouder wanneer de emoties hoog oplopen. Hoe kun je dan naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief innemen?

Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap
Deze verdiepingsmodule gaat dieper in op de theorie en behandelt het denkschema met bufferprocessen. ‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap: het veerkrachtsysteem. Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat jij als professional kunt doen om ouders, zelfs in de soms minimale tijd die beschikbaar is, te helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een
betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind.
 
Tijdens deze module zal deze theorie worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouderbegeleidende Positie’ de bufferprocessen en wat is daarvan de meerwaarde? Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.

Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap
Tijdens de basis- en verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap is gekeken naar processen die zich tijdens de communicatie met ouders ‘onder water’ afspelen, ofwel overdrachtsprocessen. Deze processen zijn krachtig aanwezig: voor je het weet lopen de emoties hoog op en raak je verstrikt in een ingewikkelde communicatie-dynamiek. Om hiermee om te kunnen gaan, helpt het om zicht te hebben op al deze deze processen en handvatten te hebben om steeds de verbinding te hervinden.
Maar hoe doe je dat in de praktijk?
 
Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur. Schrik niet! Dit is altijd een erg leuke, leerzame en vrolijke dag zonder ongemakkelijke situaties! Programma

In de modules komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Basismodule

 • Theorie over ouderschap
 • Aannames over ouderschap
 • Praktische oefening
Verdiepingsmodule
 • Verdieping onderwerpen basismodule
 • Denkschema Bufferprocessen
 • Nieuwe kennis toepassen op eigen casuïstiek
 • Vertaalslag naar eigen werksituatie
Praktijkmodule
 • Kennis over het verschil tussen de werking van angst of autonomie in de communicatie 
 • Grenzen stellen
 • Herkennen van het verschil tussen - en adequaat reageren op emotioneel en agressief gedrag op grond van met ABCD model zodat er een functioneel gesprek ontstaat
 • Oefenen met trainingsacteur aan de hand van casuïstiek

Doelgroep

De Leergang Expertise in ouderschap is bedoeld voor alle beroepskrachten die met ouders werken, of met kinderen en daardoor automatisch met ouders te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, (jeugd-)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, pedagogisch medewerkers, (jeugd-) gezondheidsprofessionals en/of preventiewerkers.

Leerdoelen

In deze leergang komen onderstaande leerdoelen en -vragen aan bod:

Basismodule

 • Reflecteren op het verschil tussen oudergericht en kindgericht kijken.
 • Reflecteren op (de eigen beelden op) ouderschap.
 • Kennis opdoen over ouderschap.
 • Kennis toepassen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie

Verdiepingsmodule
 • Het verdiepen van kennis over het ’Denkschema met de Bufferprocessen’ en hoe dit toe te passen binnen zorg, onderwijs en welzijn.
 • Op welke wijze dragen de ‘Buffers’ bij aan de groei of stagnering van ouderschap?
 • Wat is het belang van het denkschema als richtsnoer voor het gesprek over ouderschap?
 • Welke praktische handvatten biedt het Denkschema om ouders in hun kracht te verstevigen en hoe draagt dat bij aan de samenwerking?
 • Kennis toepassen en oefenen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie.
Praktijkmodule
 • De deelnemers ontwikkelen door ervaringsoefeningen bewustwording over hoe zij angst en autonomie bij zichzelf in hun lijf kunnen herkennen.
 • Zij krijgen inzicht in de verschillende effecten op hun handeling. 
 • De deelnemers ontwikkelen tools om van angst naar autonomie over te stappen tijdens een lastig contact met ouders. 
 • De deelnemers doen kennis op over het onderscheid tussen verschillende soorten grenzen en kunnen deze herkennen. Grenzen die hierbij behandeld worden, zijn: fysieke grenzen, psychische grenzen en tijdsgrenzen
 • Ze kunnen op een functionele manier, vanuit autonomie een grensoverschrijding herkennen en hun grens aangeven. 
 • ABCD gedrag herkennen 
 • Kunnen ombuigen van A en B gedrag 
 • Kunnen ombuigen van C gedrag en grenzen stellen aan agressie of aanhoudend gedrag.

Literatuur

Bij deelname aan de leergang Samenwerken met ouders krijgt u de volgende literatuur toegezonden:

Basismodule

Verdiepingsmodule
De literatuur dient voor aanvang van de training gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie voor de Leergang Expertise in Ouderschap is goedgekeurd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 26 punten in totaal in de categorie Formeel leren - Training. Het ID-nummer is SKJ215458.

Per module is de accreditatie als volgt:

Basismodule Expertise in Ouderschap10.50
Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap  9.25
Praktijkmodule Expertise in Ouderschap  6.25

Klantervaringen

Deze leergang wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5!


Reviews
'Heel nuttige en prettige training. een must voor een ieder die met ouders werkt.'

'Zeer leerzaam en goed toe te passen in de praktijk. Het heeft me veel inzichten gegeven in het ouderschap en hoe ik daar als professional mee om kan gaan.'

'Heel leerrijk en enthousiast gebracht met veel voorbeelden.'

'Zeer boeiend gebracht, leuke afwisseling theorie en filmpjes. Interactief, veel ervaringen uitwisselen.'

'Veel voorbeelden uit het dagelijkse leven maakt het boeiend.'

'Heel interessante theorie waar je effectief mee aan de slag kan gaan. Ook praktische tips die ik zeker ga delen in mijn team.'

'Fijne start: zichzelf voorstellen, plaats in de organisatie. Nadruk op ‘verbinding’. Veel voorbeelden die bruikbaar zijn. Veel inspraak = fijn!'

'Ik vond het erg fijn dat er zoveel ervaringen gedeeld konden worden en dat hier ruimte voor was, een open sfeer.'

'Verfrissend, indrukwekkend, duidelijk, confronterend.'

'Heel zinvol en aangepast aan de werksituatie.'

'Leerzaam, goed in te zetten in de praktijk, waardevol, eye opener.'

'Super goed! Raakt echt.'

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.