dr. Martine F. Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinisch psycholoog, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Haar specialisaties zijn onder andere relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm te geven. Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.

Aankomende cursussen van dr. Martine F. Delfos

Titel Aanvang Locatie
Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken 08 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Angst en psychosomatiek 30 mei 2018 Logavak - Utrecht
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief 11 september 2018 Logavak - Utrecht
Basismodule communiceren met pubers en adolescenten (2 dagen) 14 september 2018 Logavak - Utrecht
Grafische dossieranalyse 20 september 2018 Logavak - Utrecht
Leergang autismespectrumstoornissen 12 oktober 2018 Logavak - Utrecht

Overige cursussen van dr. Martine F. Delfos

Titel
Basismodule communiceren met kinderen (2 dagen)
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Communiceren met kinderen (4 dagen)
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Angst, agressie en SOLK
Communiceren met kinderen in de medische praktijk