Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties

Eerst volgende moment: 11 april 2024
Cursusduur: 1 dag
Niveau: Minimaal MBO-niveau
Deelnameprijs : 495,00
Aanbod Incompany aanvraag
Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Onder andere de emotionele ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan, waarbij loyaliteit (naar ouders en netwerk) een belangrijke rol speelt. 

Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. Elke (jeugd)professional heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om zicht te krijgen op het kind en om het kind een stem te geven. Daarnaast heeft de professional ook de taak om het probleembesef en de verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.  
Maar hoe ga je het gesprek met het kind aan? Hoe ga je om met de informatie die kinderen geven? Hoe zorg je ervoor dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hoe kun je hen hierin begeleiden?  

In deze training gaan we onder andere in op deze vragen. Daarnaast wordt voor jou inzichtelijk binnen welk speelveld (het beroepsmatige en juridische kader) jij als professional kunt en moet bewegen. In de training wordt stil gestaan bij de invloed van conflicten en de mate van escalatie in scheidingssituaties. Je maakt kennis met verschillende gespreksvormen die je kunt inzetten in de gesprekken met kinderen van alle leeftijden en niveaus. Deze gespreksvormen zijn creatief, actief en afwisselend en zijn na de training direct toepasbaar in de praktijk. Tenslotte kijken we naar hoe je de informatie uit gesprekken met kinderen op een adequate wijze terug kan koppelen aan ouders/verzorgers.


*De training kan incompany op maat worden aangeboden.

Programma

De cursus begint om 9.30u met een inloop om 9.00u en eindigt om 16.30u

Doelgroep

De training is voor alle professionals die gesprekken voeren met kinderen in scheidingssituaties. 

Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers is 15. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de cursus niet door.
Maximaal 15 deelnemers zodat de kwaliteit van de training gewaarborgd kan worden i.v.m. de nodige interactie.

Leerdoelen

Na deze trainingsdag, heeft de deelnemer:

  • inzicht in de verschillende besproken gesprekstechnieken en kan deze (op basis niveau) toepassen in de praktijk.
  • inzicht in welke grondhouding en vaardigheden nodig zijn in gespreksvoering met kinderen.
  • inzicht in hoe de resultaten van de gesprekstechnieken kunnen worden teruggekoppeld aan ouders/verzorgers. 

Literatuur

Deelnemers krijgen een rugzak met diverse gespreksvormen die in te zetten zijn in de communicatie met kinderen in scheidingssituaties. De inhoud van de rugzak heeft een waarde van € 125,-. De materialen bestaan uit boeken en spelmaterialen met o.a. een weerspel (ontwikkeld door Natascha Weijers en Peter Willemze).

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door het SKJ voor 6.25 punten onder ID-nummer: SKJ211162

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van accreditatie contact op met info@logavak.nl

Klantervaringen

Het kader dat bij aanvang geschetst werd op basis van de rechten van het kind en de beroepscode van de Jeugdzorgwerker gaven een heel mooi vertrekpunt om met elkaar aan de slag te gaan met het thema Praten met kinderen in scheidingssituaties. Het was een dynamische training met een prettige afwisseling tussen actieve werkvormen en momenten dat er naar de kennis en ervaring van de trainers geluisterd kon worden. De trainers hebben zich op prettige en ontspannen manier gepresenteerd en voldoende ruimte voor input uit de groep gegeven. Het team is tevreden over de grote mate van praktische handvatten en theoretische achtergrondinformatie. Het geleerde kan direct in de praktijk toegepast worden. De training was zeer goed verzorgd en de geleverde materialen zijn heel bruikbaar. - Ouder en Kindteam Amsterdam, Team Oostelijk Havengebied/Indische Buurt

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
11-04-2024 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie