Wat zijn de uitdagingen waar professionals tegenaan lopen in samenwerking met ouders?


Het samenwerken met ouders is een vak en vraagt veel meer van professionals dan dat we denken. Er liggen altijd meer lagen in het contact en de dynamiek met ouders dan aan de oppervlakte zichtbaar zijn. In het werken met ouders staat bovendien altijd een kind centraal. Zonder dat kind zou er geen oudercontact zijn. Wat het ingewikkeld maakt, is dat alle betrokken partijen zich verbonden voelen met het lot van dat kind. Ze willen dat dat goed gaat.

De moeilijkheid zit hem in het feit dat wij ons doorgaans direct met het kind identificeren en uitgaan van onze eigen onbewuste kind-herinneringen in het contact met de ouder. Dat maakt het soms moeilijk om de ouder in het hier en nu ècht te ontmoeten. We noemen dit overdrachtsprocessen. Je draagt onbewust oude gevoelens uit je eigen levensgeschiedenis over op een ander en neemt dat als vertrekpunt voor het contact waardoor je extra geraakt, overgevoelig of heftig kunt reageren.

Overdrachtsprocessen zitten heel diep en kunnen heel hardnekkig zijn. Zeker wanneer een ouder gedrag vertoont waarvan je haren overeind gaan staan, of met een toon over een kind praat, die jij pijnlijk vindt, kom je snel in de overdracht.. Om je dan nog te kunnen openen voor het verhaal van de ouder, dat is razend ingewikkeld! Ook voor de meest ervaren ouderbegeleider. Het is belangrijk dat dit serieus wordt genomen en een professional hierin ondersteund wordt.

Want hoe herken je dat er overdracht speelt? En hoe speel je je vervolgens vrij van je eigen geschiedenis, die er altijd is, zodat je de ouder weer echt kunt ontmoeten? Dat is niet simpel.

Daarnaast weten we eigenlijk bijna niets over ouderschap. Iedereen die met ouders werkt heeft doorgaans veel kennis over de ontwikkelingspsychologie van kinderen maar wat weten we eigenlijk over ouderschap? Kennis hierover is belangrijk om goed bij een ouder aan te kunnen sluiten. Dat is altijd in het belang van het kind.

De verantwoordelijkheid van de professional

Als professional heb je in de begeleiding een andere verantwoordelijkheid dan de ouder of de cliënt. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Voordat je het weet zit je gevangen in een ingewikkelde dynamiek Het is nooit onmogelijk om met ouders te werken, maar soms is het echt keihard werken. Het vraagt de bereidheid om jezelf steeds af te vragen: ‘wat is van mij en wat is van de ouder? En je eigen kaders in twijfel te trekken.

Auteur: José Koster is ouderschapsdeskundige en ontwikkelde voor Logavak de leergang Expertise in Ouderschap:

Expertise in ouderschap

De leergang Expertise in Ouderschap geeft je handvatten om steeds de verbinding met de ouder te (her)vinden. Overdrachtsprocessen zullen er altijd spelen, maar hoe kun je voorkomen dat dit in de weg gaat staan? Kennis over ouderschap en over dynamieken in de communicatie, jezelf begrijpen en begrijpen wat ouderschap is helpt enorm. Op deze manier kan je de verbinding met jezelf en de ouder te hervinden om vervolgens de ouder te kunnen ondersteunen. Die verbinding is een voorwaarde om met de ouder in kwetsbaarheid te kijken welke ouderlijke worstelingen spelen tijdens de opvoeding van dit specifieke kind. Hoe kan jij de ouder helpen een realistisch beeld van het kind te krijgen én de ouder helpen bij het zo goed als mogelijk begeleiden en ondersteunen van het kind.

Hierbij is onlangs een praktijkmodule toegevoegd aan de leergang! Zo kunt u het geleerde direct vertalen naar bruikbare handvatten.

De opleiding is ook incompany te volgen. Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@logavak.nl


01-11-2018

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: