Het belang van een goede communicatie met kinderen


Het is verbazend dat zo een belangrijke activiteit als communiceren met kinderen zo veel verwaarloosd is door onderzoek en opleiding. Het goed communiceren, aansluitend bij de leeftijd van het kind, is van doorslaggevend belang voor het maken van contact, voor het opvoeden, voor onderwijs en voor het verlenen van hulp.

De hartekreet van volwassenen is vaak: Was er vroeger maar naar mij geluisterd! Inderdaad dat zou veel uitgemaakt hebben! Kinderen leren al snel dat volwassenen druk zijn met hun leven en het regelen van het leven van het kind. Ze houden zich daarom in, zonder dat volwassenen dat in de gaten hebben.

Net als de volwassene is het kind zelf de deskundige over zichzelf. Heeft zelf jarenlange ervaring met zichzelf. Het inzicht dat volwassenen aan kinderen kunnen bieden over de ervaringen die het kind opdoet in het leven, kan het kind bevrijden van een last dat het met zich meedraagt.

Communicatie met oprechte belangstelling voor het kind, niet met het doel iets te regelen, geeft het kind meer zelfvertrouwen, het gevoel dat hij of zij de moeite waard is. Met de kennis van het kind over zichzelf en de inzichten van de volwassenen, zal het kind meer vaste bodem onder de voeten krijgen om te ontwikkelen.

Goede communicatie met kinderen vergt niet alleen kennis over leeftijdsaspecten en over communicatie, maar ook de juiste attitude.

Auteur: Martine F. Delfos

Training Communiceren met kinderen (4 dagen)
Tijdens deze training:

  • krijgt u inzicht in de ontwikkeling van kinderen met betrekking tot communicatie
  • ontwikkelt u een juiste basisattitude in communiceren met kinderen
  • krijgt u kennis van gesprekstechnieken
  • krijgt u vaardigheid in het communiceren met kinderen over moeilijke onderwerpen
  • krijgt u inzicht in de betekenis van het virtuele milieu voor kinderen

Meer informatie...

Gerelateerde boeken
Martine F. Delfos. Luister je wel naar míj? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar, 18e druk.

Martine F. Delfos. Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten, 6e druk.


02-11-2018

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: