Harry Van der Meer

Harry van der Meer: 
Docent bewegingsonderwijs in Bennebroek. 
MRT-docent 
Auteur: ‘De Lesbrieven’ methode bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 PO
              Gymmen in de ‘grote gymzaal methode bewegingsonderwijs groep 1 en 2 PO
              Ontwikkelaar GymWijzer! Een van digitaal leermiddel bewegingsonderwijs