Chantal Peeters

Chantal Peeters (1971) werkt sinds enkele jaren als trainingsacteur en doet dit met veel passie. Naast haar werk als trainingsacteur werkt ze al jaren als  maatschappelijk werker, waardoor ze het werkveld van binnen en van buiten kent. Daarnaast heeft ze zelf ook clientervaring. Vanuit deze deskundigheden/lagen werkt ze samen met de trainer om de leerervaring van de deelnemer zo optimaal mogelijk te maken. 
Ze traint veel op het gebied van zelfregie, netwerkuitbreiding, motiverende gespreksvoering en huiselijk geweld.