dr. Wim De Mey

Dr. Wim De Mey is hoofdontwikkelaar van de STOP4-7 methodiek, een behandelingsprogramma voor kinderen met gedragsproblemen. Deze methodiek is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én maakt gebruik van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based).

Daarnaast is hij supervisor in de gedragstherapie en medewerker van de Universiteit Gent. Reeds 25 jaar heeft hij ervaring met klinisch werk met kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. 

Overige cursussen van dr. Wim De Mey

Titel
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)