Lea Kessels

Lea Kessels is al ruim twintig jaar werkzaam in het kinderboekenvak en zij heeft ervaring opgedaan in leesbevordering in verschillende disciplines: onderwijs, uitgeverijen, kinderboekwinkel, jeugdbibliotheek en kinderopvang. Met Kinderboekenweb is zij betrokken bij BoekStart en Kunst van Lezen. Door kinderen al heel jong in aanraking te brengen met boeken door middel van voorlezen, een rijke leesomgeving en het praten over boeken, geef je deze kinderen waardevolle bagage voor hun verdere ontwikkeling. In het aanbod van workshops en trainingen van Lea Kessels voor intermediairs (pedagogisch medewerkers, leerkrachten, (groot)ouders) staan het waarom, het wat en het hoe van het voorlezen centraal.