Elly van der Linden

Elly van der Linden werkt sinds bijna twintig jaar vanuit haar Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0 – 6 jaar. Zij studeerde MO Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was werkzaam als docent pedagogiek aan MBO en HBO opleidingen. Door haar jarenlange ervaring en haar interesse in jonge kinderen, taal, leesbevordering en kinderboeken, werd zij een specialist in interactief voorlezen met baby’s, dreumesen en peuters. Zij ontwikkelde landelijke VVE-programma’s zoals Boekenpret en Piramide en verzorgde honderden prentenboekuitwerkingen voor diverse leesbevorderingsprojecten. De laatste jaren is zij vooral actief voor BoekStart als trainer en ontwikkelaar van de (train-de-trainer) trainingen voor jeugdbibliothecarissen in opdracht van Stichting Lezen. Voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang verzorgt zij (BoekStart) cursussen over interactief voorlezen, boekkeuze, leesomgeving en ouderbetrokkenheid. Het meest inspirerend en doeltreffend vindt zij het om in kinderdagverblijven zelf in de groepen te lezen met de allerkleinsten en dit te laten zien als voorbeeldgedrag. Elly van der Linden is bovendien kinderboekenauteur. Van haar hand zijn bijna dertig boekjes en boeken verschenen voor baby’s, peuters en kleuters.