Caroline Boudry

Medewerker VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen. Caroline werkt mee aan tal van projecten zoals documenteren voor jonge kinderen, buurtgerichte buitenschoolse opvang, kinderparticipatie en ouderparticipatie. Daarnaast is zij lid van de redactieraad voor het pedagogisch tijdschrift KIDDO en auteur van de vaste rubriek Okiddo over activiteiten met jonge kinderen. Zij coƶrdineerde het Zig-zag project, documenteren voor jonge kinderen in Vlaanderen, kunstzinnige kinderopvang, avontuurlijke buitenruimte en natuurbeleving in de kinderopvang. Tot slot werkte zij mee aan tal van projecten met respect voor diversiteit, taal en meertaligheid binnen de kinderopvang.