Annelies Roelandt

Medewerker VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) in Belgie. Ze staat in voor vorming en begeleiding van kinderopvanginitiatieven (0-12 jaar)over uiteenlopende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld inclusieve kinderopvang, diversiteit en ouderparticipatie). Ze heeft zich gespecialiseerd in het pedagogische gedachtegoed van Loris Malaguzzi en de visie en praktijk in voorzieningen voor jonge kinderen in Noord-Itali?. Als externe pedagogische begeleider ondersteunt ze kinderopvanginitiatieven in het vertalen en implementeren van deze inspiratiebron in de eigen praktijk. Zij werkte samen met Caroline Boudry (VBJK) in het project Zig-Zag over pedagogisch documenteren en is medeauteur en -redacteur van het boek ?Documenteren voor jonge kinderen?.?