Esther Biemans

Nadat ik in 2004 de opleiding pedagogiek heb afgerond ben ik gaan werken als groepsleiding op de dag en nachtbehandeling bij Sterk Huis. Ik werkte daar voornamelijk met pubers, de groep was gericht op kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar oud. Daarnaast heb ik destijds les gegeven op het ROC ter AA-college in Helmond, opleiding SPW. De verbinding tussen praktijk en onderwijs heeft mij altijd aangetrokken. En in die hoedanigheid heb ik dan ook verschillende uitstapjes gemaakt naar het onderwijs. Van 2006 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij het NCVB, als docent. Van daaruit werden mensen die werkzaam waren in het gevangeniswezen opgeleid (SPW).

In 2005 heb ik de overstap gemaakt naar pleegzorg en ik werk hier nog steeds met veel plezier! De diversiteit van mensen waarmee je werkt en geen situatie die hetzelfde is maakt het werken in de pleegzorg voor mij nog altijd even boeiend. Daarnaast is de hulpverlening in de afgelopen jaren enorm veranderd en vraagt dat ook steeds iets anders als het gaat om ondersteuning aan ouders en pleegouders; op de veranderingen inspelen, maatwerk leveren, inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Vanaf 2007 ben ik mij vooral gaan richten op voorbereiding, selectie, geven van trainingen en het bieden van ondersteuningstrajecten aan pleegouders. Binnen pleegzorg heb ik mij hierin dan ook steeds verder kunnen ontwikkelen en heb ik ook verschillende cursussen en trainingen gevolgd. Onder andere; Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding, Signs of Safety, train de trainer zorgen voor getraumatiseerde kinderen, train de trainer lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen voor de jeugdzorg..

Ik geef aan pleegouders onder andere de training zorgen voor getraumatiseerde kinderen, hechting, STAP (voorbereidingstraject voor nieuwe pleegouders), samenwerken.
Naast het geven van trainingen aan pleegouders ben ik ook verbonden aan de academie van sterk huis. Momenteel geef ik van daaruit de training Gewoon Doen (een training gericht op het werken met de meldcode), werken met getraumatiseerde kinderen (gericht op professionals) en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (gericht op het onderwijs).

Overige cursussen van Esther Biemans

Titel
Opgroeien in twee families
Opgroeien in twee families ONLINE