Ronald Buitenhuis

Ronald Buitenhuis is senior adviseur sociaal domein bij hetexpertbureau jb Lorenz. In die hoedanigheid helpt hij gemeenten bij uiteenlopende vraagstukken in het sociaal domein.
Van 2007 tot en met 2014 was Ronald wetgevingsjurist bij hetMinisterie van VWS en was hij betrokken bij allerlei wetgeving inzake cli├źntenrechten en jeugdzorg. Sinds 2011 schreef hij zeer intensief mee aan de
Jeugdwet en alle toelichtingen en Kamerbrieven daarbij.
Vanaf 2015 bleef Ronald als beleidsmedewerker jeugd bij VWSbetrokken bij het jeugdstelsel. Ronald heeft daarbij altijd oog gehad voor de breedte van het sociaal domein. En vooral: het perspectief van mensen en
gezinnen zelf. Wetende dat het leven niet is geordend langs de lijnen van wetten en stelsels.
Lidmaatschappen en nevenfuncties
Lid van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
Burgerlid van de gemeenteraad in Zwolle