Ana del Barrio Saiz

Ana del Barrio Saiz is ontwikkelingspsycholoog, gespecialiseerd in diversiteitvraagstukken, competentieontwikkeling van professionals in kindercentra en samenwerking in teams. Sinds 1996 is zij nationaal en internationaal werkzaam vanuit Ana del Barrio Training & Consulting. Zij is medeauteur van ‘Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie’, en heeft meegewerkt aan de publicatie ‘Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit’ en het project ‘Kindercentra als democratische oefenplaats’. Ana del Barrio Training & Consulting is lid van het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training).

Overige cursussen van Ana del Barrio Saiz

Titel
Leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden