Mathijs Zwinkels

In 2015 heeft Mathijs Zwinkels de Universiteit van de Straat opgericht als tegengeluid. Vanzelfsprekend wordt met de Universiteit van de Straat geen erkend onderwijsinstituut bedoeld. Het is een verwijzing naar de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden binnen de unieke leeromgeving van een straatcultuur en criminaliteit. Deze zogenoemde straatkennis mag niet ontbreken in een constructieve aanpak van risicogedrag bij zware overlast en (ondermijnende) criminaliteit.
De Universiteit van de Straat heeft inmiddels velen professionals weten te inspireren uit het sociaal domein, de veiligheidssector, het onderwijs en de zorg. 

Overige cursussen van Mathijs Zwinkels

Titel
College Drugscriminaliteit