Chantal van den Berg

Universitair Docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Chantal van den Berg is gepromoveerd op een onderzoek naar de levensloop van jeugdige daders van zedendelicten uitgevoerd bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Naar aanleiding van dit proefschrift zijn verschillende internationale peer-reviewed wetenschappelijke publicaties verschenen. Daarnaast heeft Chantal van den Berg meerdere wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over aanpalende onderzoekonderwerpen zoals de behandeling van zedendaders in de gevangenis en arbeidsmarktkansen van verschillende dadertypen. Op dit moment is Chantal van den Berg werkzaam als Universitair Docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zij is gespecialiseerd in statistiek en methoden voor empirisch criminologisch onderzoek. Haar onderzoeksinteresse liggen op het gebied van levensloop- en ontwikkelingscriminologie en zedendelinquentie.

Overige cursussen van Chantal van den Berg

Titel
College Zedendelicten