Margó Spekschoor

Margó Spekschoor (Groenlo, 1976) is werkzaam als advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten te Amsterdam. Zij studeerde SPD (verkorte HEAO) in Arnhem en aansluitend rechten in Nijmegen. Margó studeerde in 2002 af in het Nederlands Recht en werd in september 2002 beëdigd als advocaat. Daarna was zij werkzaam bij Koster Advocaten in Zaandam. In 2006 verhuisde zij naar New York, waar zij werkte voor de non-profit organisaties WEDO en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde zij terug naar Nederland en sloot zij zich als advocaat aan bij Van Kempen c.s. Advocaten. 

Margó Spekschoor is gespecialiseerd in het personen-, familie- en jeugdrecht. Ze heeft ruime expertise op het gebied van het jeugdrecht. Hierbij moet u denken aan ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en alle overige zaken waar de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Samen Doen (wijkteams gemeente) en/of Jeugdzorg bij betrokken is. Ook staat zij cliënten bij inzake verdelingen en alimentatie bij (echt)scheidingen. Margó behandelt ook veel zaken op het gebied van de gezagsuitoefening van ouders/verzorgers over hun kinderen. Daarbij moet u denken aan het opstellen van ouderschapsplannen en zorgregelingen, maar ook aan procedures met betrekking tot toestemming voor een (inter)nationale verhuizing of het vragen van vervangende toestemming bij de rechter voor medicatie, therapie/coaching of een paspoort/ID-kaart voor een kind.

Margó is een betrokken, bevlogen advocaat, die tracht met haar cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waar vanzelfsprekend de cliënten, maar bij voorkeur ook de kinderen en de eventuele ex-partners of instanties zich in kunnen vinden. Ze schuwt een procedure als het nodig is niet, maar tracht waar mogelijk via coaching, bemiddeling en overleg tot een vergelijk te komen. Ze heeft ruime ervaring met complexe scheidingen (vechtscheidingen). Zij kent (en verwijst naar) alle programma’s die op dit gebied aangeboden worden. Zoals, maar niet uitsluitend: Kinderen uit de Knel, Ouderschap Blijft, KIES (kinderen in echtscheidingsituaties), kindbehartigers, pedagogen of een bijzonder curator.

Margó heeft in 2016 en 2017 meegewerkt aan een werkgroep van de Gemeente Amsterdam inzake complexe scheidingen met het doel complexe scheidingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Zij geeft vaak samen met Marieke Lips (www.kidsinbetween.nl) cursussen op dit gebied, onder andere aan de GI's (voormalige Bureaus Jeugdzorg) en wijkteams van de gemeente.Tot slot behandelt Margó regelmatig zaken op het gebied van erfrecht (bij minderjarigen) en inzake bewind, mentorschap en curatele.