mr. Carolien de Bruin

Ik ben mr. Carolien de Bruin. Ik zet mij in, om het recht van ieder kind op onderwijs, opvoeding en zorg, zoveel mogelijk te borgen. In 2011 heb ik hiertoe InfanSius opgericht. Nadat ik me jarenlang praktisch ingezet had voor jongeren, binnen de jeugdhulpverlening en bij de Raad voor de Kinderbescherming, heb ik besloten om me te richten op de juridische kant van deze rechten. Ik ben een specialist in diverse wetgevingen waar kinderen mee te maken krijgen zoals de Leerplichtwet, Onderwijswetgeving, Jeugdwet, Participatiewet en diverse aanverwante wetgevingen. Ik leid veel mensen op binnen dit juridisch kader en kies daarbij een praktische insteek.

Overige cursussen van mr. Carolien de Bruin

Titel
Collegereeks Jeugdrecht ONLINE
College Onderwijsrecht ONLINE