Anne Marleen Meulink

Anne Marleen Meulink is (ervarings)deskundige op het gebied van postpartum depressie. Zij is auteur van het boek ‘Postpartum Depressie. Oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning’ (Uitgeverij SWP 2015) en heeft een eigen counselingspraktijk voor vrouwen met een postpartum depressie in Utrecht. Door middel van verschillende (internationale) opleidingen heeft zij zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in ‘Maternal Mental Health’. Daarnaast werkt zij met veel plezier in het basisonderwijs, als leraar en als trainer ouderparticipatie. Anne Marleen wil door regelmatig over postpartum depressie te publiceren en door het geven van trainingen de aandacht voor dit onderwerp vergroten. De impact van een postpartum depressie op de betrokken kinderen is niet automatisch voorbij wanneer de moeder zich weer goed voelt. Daarom is het een aandoening met verder strekkende gevolgen dan vaak wordt gedacht. Goede ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie kan veel toekomstige problemen voorkomen.  

Overige cursussen van Anne Marleen Meulink

Titel
Postpartum depressie: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning