Niels Zwikker

Niels Zwikker is sinds 2010 gespecialiseerd in de professionalisering van eHealth. Hij is zijn carrière begonnen op het terrein van de professionalisering in de Jeugdsector, bij respectievelijk Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Zo schreef hij onder meer het competentieprofiel Jeugdzorgwerker en heeft hij bijgedragen aan de uitrol van beroepsregistratie en traineeship in de Jeugdzorg.

Met de opkomst van digitale toepassingen in zorg en welzijn (ehealth) heeft hij zich toegelegd op professionaliteit van vraagstukken met dit thema. Dit doet hij door het verbinden van wetenschappelijke kennis op het terrein van eHealth met praktijkvraagstukken, via workshops, lezingen en publicaties. Zo schreef hij onder meer het rapport "Oog in oog met Digitale Technologie in de Jeugdsector”, wat een overzicht biedt van alle digitale tools en toepassingen in de zorg voor jeugd. Daarnaast heeft hij een hoofdstuk “Sociale Technologie in het Sociaal werk” geschreven voor het basisboek Sociaal Werkers (3e druk). Op dit moment schrijft hij mee aan een hoofdstuk over digitaal communiceren ten behoeve van een handboek Sociale Technologie wat eind 2017 door de leergemeenschap Sociale Technologie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen wordt uitgegeven.

Sinds 2015 werkt Niels aan een promotieonderzoek naar Digitale Zorgnetwerken vanuit het UMC Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In dit onderzoek wordt de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van digitale zorgportalen in de geestelijke gezondheidszorg nader onderzocht. Centrale vraag daarbij is of digitale patiëntenportalen bijdragen aan netwerkzorg en de samenwerking tussen zorgverleners en zelfregie van patiënten verbeteren. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2018 afgerond.

Vanuit zijn bureau Digitaal Psychosociaal heeft hij een training specifiek voor zorgprofessionals ontwikkeld. Ook adviseert Niels organisaties en professionals die ehealth willen inzetten in hun dagelijkse werk, al dan niet in gecombineerd met praktijkonderzoek. Niels is verder verbonden aan de professionele leergemeenschap Sociale Technologie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Prosper bijeenkomsten van het Trimbos Instituut, waar gekeken wordt naar het inzetten van Big Data binnen de geestelijke gezondheidsdienst.