Ben Verleg

Dr. Ben Verleg (1955 is zelfstandig onderzoeker, adviseur en publicist. Rode draad in zijn persoonlijke biografie is de nieuwsgierigheid naar waarom we dingen doen zoals we ze doen. In zijn promotieonderzoek (“Zingeving in besluitvorming” 2012) heeft de besluitvormingstheorie verdieping gekregen. 
Hij zegt daarover: "Zoals ik van mijn werk onderzoek heb gemaakt, hou ik ervan om het denkwerk om te zetten naar de praktijk. Veel praktijkmensen doen zonder al teveel na te denken, en wetenschappers krijgen vaak het verwijt niet erg praktisch te zijn. Het gaat natuurlijk om the best of both. Praktijkmensen kunnen wel wat extra reflectie gebruiken. Uitvoeringsproblemen zijn vaak al ingebakken in de besluitvorming die voorafgaat aan een bepaalde verandering. Het is daarom essentieel er voor te zorgen dat die besluitvorming goed in elkaar zit. Bij het oplossen van uitvoeringsproblemen is het repareren van de tekortkomingen uit de fase van besluitvorming vaak noodzakelijk. Het is mijn ambitie om deze visie toe te passen en over te dragen, om daarmee mens en organisatie verder te helpen."

Overige cursussen van Ben Verleg

Titel
Leergang Management in de Zorg