Joris Olde Rikkert

Joris Olde Rikkert (1965) volgde de theateropleiding Docent Dramatische Vorming aan ArteZ Hogeschool in Arnhem. Nog steeds maakt hij van deze achtergrond dankbaar gebruik tijdens zijn trainingen. Een belangrijke voorwaarde om in beweging te komen, of om veranderingen in werking te zetten is het bewustzijn op ons handelen. Waarom doen we wat we doen. Dit is ook belangrijk in ons pedagogische handelen. Joris werkt als zelfstandig ondernemer in het middelbaar en hoger onderwijs. Hij begeleidt docententeams, individuele docenten en leerlingen. Op de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft hij het programma ‘Van scholier naar student’ ontwikkeld, om uitval in het tweede jaar van de opleiding te verminderen. Tevens heeft hij een handelingsmethode ontwikkeld bij dreigende uitval van leerlingen in het middelbaar onderwijs. Deze methode staat bekend als 100%. Binnen 100% begeleid hij ‘opgegeven’ leerlingen van wie docenten en ouders niet meer weten hoe ze te bereiken.