Hans Götze

Hans Götze is sinds 1990 werkzaam met kinderen ouders en andere betrokkenen. Hans heeft onder andere jarenlang gewerkt als pedagogisch medewerker en leidinggevende in de kinderopvang. Daarnaast is Hans ook actief geweest in de Jeugdhulpverlening en heeft hij tot op heden een eigen praktijk in speltherapie (wandelcoaching met ouders & kinderen).
In 2007 ging hij trainingen verzorgen voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling-Amsterdam. Sinds 2008 is Hans geheel zelfstandig als trainer, coach en voorlichter. Zo verzorgt hij studiedagen in de kinderopvang en het basisonderwijs over pedagogisch onderwerpen, emotionele veiligheid, communicatie en de Wet Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld, ouder bijeenkomsten, dialoog-tafels: ouders en beroepskrachten in gesprek over zorg delen en bijeenkomsten over aanstaand vaderschap

Overige cursussen van Hans Götze

Titel
Kinderen met opvallend gedrag
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Werken met de meldcode - Huiselijk geweld
Werken met de meldcode - Kindermishandeling
Webinar: De meldcode gebruiken tijdens corona
Maak kindermishandeling bespreekbaar!
Webinar: Kinderen met opvallend gedrag
Kinderen met Opvallend Gedrag – Casus bespreking - ONLINE
Maak onveiligheid bij kinderen bespreekbaar