Anke van Keulen

Anke van Keulen is sociaal pedagoog en oprichter en partner van Bureau MUTANT. Zij is gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit in kindercentra en het omgaan met diversiteit. Zij ontwikkelt methodieken en trainingen en publiceerde verschillende boeken zowel nationaal als internationaal. Recente thema’s in haar boeken: jonge kinderen en democratisch burgerschap, partnerschap tussen ouders en beroepskrachten, diversiteit in opvoedingsstijlen, pedagogisch kader diversiteit in kindercentra, professionalisering in de lerende organisatie en lerende teams. Anke van Keulen is medeoprichter van het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) en bestuurslid van Childcare International, een organisatie die internationale uitwisseling van kennis en ervaring in de kinderopvang stimuleert.