dr. Dorian de Haan

Dr. Dorian de Haan studeerde Algemene Taalwetenschap en is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht en als lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs bij de PABO’s van Hogeschool Inholland. Haar werkterrein is dat van de ontwikkeling en educatie van kinderen in (multi-etnische) kindercentra en basisscholen, met bijzondere aandacht voor taal en interactie. Zij publiceerde samen met Elly Singer Kijken, kijken, kijken. Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen (Engelse vertaling The social lives of children), en redigeerde samen met Els Kuiper Leerkracht in beeld. Ze schreef het hoofdstuk Taal en communicatie in het Pedagogisch Kader Kinderopvang 0-4 jaar. Samen met Els Schellekens publiceert ze Mijn klas, mijn wereld. Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie in de onderbouw van de basisschool (2014).