Roelie Uildriks - van der Poel

Roelie Uildriks-van der Poel heeft haar opleiding SPH aan de Hanze Hogeschool van Groningen in 2002 afgerond. Zij heeft enkele jaren als manager Kinderopvang gewerkt waarna zij in 2010 een overstap heeft gemaakt naar het onderwijs. Zij is zich gaan bezig houden met het opleiden van pedagogisch medewerkers niveau 3. Voor een aantal jaar heeft zij dat gedaan voor Capabel Onderwijs Groep. In 2012 heeft zij aan de Hogeschool van Amsterdam haar 2e graad lesbevoegdheid Pedagogiek behaald. Sinds februari 2014 werkt zij als zelfstandige. Zij verzorgt diverse vakken voor verschillende opleidingen van Scheidegger (Onderdeel van NCOI) op MBO en HBO niveau. Onder andere Pedagogiek, Jeugdhulpverlening, Kinderopvang, Creatieve werkvormen Spel en Bewegen, Het Jonge Kind en De Schoolleeftijd. Daarnaast verzorgt zij voor BOinK (Belangenorganisatie voor ouders in de Kinderopvang) de oudercommissietraining en is zij aangesloten bij Dana Trainingen.

In al mijn werkzaamheden staat de kwaliteit van Kinderopvang centraal. Ik vind het belangrijk dat pedagogisch medewerkers inzicht hebben in de ontwikkeling, en daarmee de behoeften, van kinderen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat pedagogisch medewerkers vaardigheden leren om in contact met kinderen een goed pedagogisch klimaat weten te scheppen. Een klimaat waarin aandacht is voor emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties.