Michiel van Zutphen

Michiel van Zutphen is sinds 1991 advocaat te Amsterdam. Daarnaast is hij vanaf 2001 werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Hij behandelt zowel OTS- als strafzaken. Regelmatig zit hij in een meervoudige combinatie.
Michiel van Zutphen doet veel jeugdzaken. Samen met mr. A.C. Enkelaar (kinderrechter in de rechtbank Amsterdam) heeft hij een artikel geschreven gepubliceerd in Rechten van het Kind en Autonomie (Ars Aequi Libri 2010) met als onderwerp de autonomie van het kind in de rechtszaal. Een van de aanbevelingen was dat een kind in alle procedures waarbij hij/zij betrokken is, hetzij als procesdeelnemer, hetzij als belanghebbende recht heeft op een advocaat en dat hier een verplichting voor de verdragsstaten ligt. 
Tevens geeft Michiel van Zutphen onderwijs aan advocaten op het terrein van het jeugdstrafrecht en het omgaan met minderjarige cliënten.