Marianne de Valck

Marianne de Valck geeft informatie over spelen en speelgoed. Ze doet dit zonder een mening of methode voor te schrijven. Haar bedoeling is om onafhankelijke informatie te geven, gericht op discussie, waaruit (persoonlijke) visie bij deelnemers ontstaat en deze vervolgens te vertalen in praktisch handelen.
Marianne de Valck heeft o.a. bij SWP uitgegeven boeken geschreven over speelse onderwerpen. Dilemma’s rond uitdaging en veiligheid en de invloed van de mening van begeleiders op spelen, zijn voor haar belangrijke thema’s waarmee voor kinderen bepaald wordt wat kan en mag bij spelen.

Overige cursussen van Marianne de Valck

Titel
Risicoaanpak spelen in het groen