Mehmet Yucel

Mehmet Yucel, ontwikkelaar van de Yucelmethode en auteur van het boek “Bouwen aan herstel”, is een systeemtherapeut. De door hem ontwikkelde methode houdt in dat mensen met behulp van gekleurde houten blokken en een narratieve vorm van begeleiding nadenken over hun eigen situatie en oplossingen bedenken voor hun problemen. Daarbij staat het benutten van de eigen kracht van persoon en netwerk/familie centraal.

Mehmet (1961) is geboren in Turkije in een klein dorp. Zijn vader wilde dat zijn kinderen allemaal zouden gaan leren en daarom verhuisde hij samen met zijn gezin naar de grote stad omdat daar het beste onderwijs aanwezig was. Mehmet Yucel is in 1986 geïmmigreerd naar Nederland en getrouwd met Saniye Yucel. Ze hebben 3 kinderen. 

Mehmet volgde in Nederland de opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie. Later deed hij VO, diverse opleidingen in de psychiatrie en trainingen. Uiteindelijk deed hij de opleiding systeemtherapie. Aansluitend werkte hij met diverse doelgroepen: jongeren, gezinnen, GGZ, jeugd gedetineerden en als vertrouwenspersoon voor de jeugd.