Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt

Cursusduur: 6 dagdelen 13.00u - 16.00u
Studiebelasting: 6 uur
Niveau: MBO, HBO en WO werk- en denkniveau
Docenten: Arjan Bolt
Deelnameprijs : 1.490,00
Incompany aanvraag
Een jongen van 17 jaar biecht op dat hij seksuele gevoelens heeft voor zijn zevenjarige buurmeisje. Wat zeg je? Wat doe je met die informatie? Een moeder claimt dat haar ex-partner hun driejarige zoon met een stok geslagen heeft. Ondanks sterke aanwijzingen dat er iets mis is, ontkent de vader. Hoe hou je je relatie met beide ouders werkbaar?
Hoe kun je tegelijk bijdragen aan de veiligheid van moeder en kind? 
Een broer misbruikt zijn zusje. Het komt aan het licht. Collega’s wijzen de ouders aan als medeschuldig.
Het heeft immers onder hun dak plaatsgevonden. Maar jij kent de ouders, en de beide kinderen en ziet het daardoor anders. Wat zeg je tegen je collega’s? Wat doe je met hun feedback?  
En in het algemeen: Hoe kun je oplossings- en gezinsgericht blijven werken als de leden van een gezin elkaar of zichzelf beschadigen?
 
In deze cursus behandelen we situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind. We bespreken de dilemma’s die de confrontatie met mishandeling en misbruik oproepen. We nemen de methodische handelingsmogelijkheden door. We koppelen onze praktijkervaringen aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de werkzaamheid van hulp en behandeling aan jeugd en gezinnen rond veiligheid. Het zal daarbij veel gaan over ‘engageren’, het in stand houden van een samenwerkingsverband met alle betrokkenen en ‘positioneren’, begrenzen en ingrijpen als de veiligheid niet gewaarborgd is.
 
De training wordt in belangrijke mate vormgegeven in de vorm van geleide intervisie/supervisie waarbij cursisten de gelegenheid krijgen eigen leervragen en casuïstiek in te brengen en elkaar te bevragen en feedback te geven. We besteden ook aandacht aan de gevoelens en emoties die bij ons opkomen als we geconfronteerd worden met mishandeling of seksueel misbruik van kinderen. Hoe kanaliseer je die gevoelens? Kun je ze ook benutten? We gaan oefenen met het ‘engageren’ en ‘positioneren’ in het contact met de ouders en kinderen. En de (oplossingsgerichte) technieken die daarbij nuttig zijn. De oefeningen worden toegepast op de praktijksituaties die in de bijeenkomsten aan de orde komen.
 
Het programma Signs of Safety en het boek ‘Het gezin centraal’ vormen de methodische ondergrond van deze cursus.

Programma

Dagdeel 1

13.00 -13.30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Introductie
Vaststellen van doelen & verwachtingen
14.00 - 14.45 uur
Inleiding over theorie & wetenschappelijke kennis over werkzaamheid bij hulp aan gezinnen met veiligheidsproblemen. Deze theorie zal worden toegelicht aan de hand van ervaringen van de trainer met gezinnen waarin incest, mishandeling en andere vormen van onveiligheid plaats hebben gevonden. Met de bedoeling de stof zo toepasbaar mogelijk te bespreken
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Intervisiesessie 1:
Over ‘engageren’ en ‘positioneren’. Bespreken van de samenwerkingsrelatie en vertrouwensband met alle betrokken gezinsleden. Ook met de eventuele ‘daders’. We onderzoeken, mede op basis van eigen ervaringen van de deelnemers welke dilemma’s en leervragen spelen in dit kader. We streven ernaar om in de loop van de volgende dagen de hier besproken vragen en dilemma’s afdoende te behandelen.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie (verzamelen van feedback klein formulier).
Dagdeel 2
13.00 - 13..30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Inleiding: ‘De stem van het kind.’
14.00 - 14.45 uur
Intervisiesessie 2
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Oefenen: Inhoud wordt op basis van inbreng/ leervragen deelnemers vastgesteld.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie.
 Dagdeel 3
13.00 - 13.30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Inleiding: ‘De stem van de dader.’
14.00 - 14.45 uur
Intervisiesessie 3
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Oefenen: Inhoud wordt op basis van inbreng/ leervragen deelnemers vastgesteld.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie.
Dagdeel 4
13.00 - 13.30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Inleiding: ‘De rol en invloed van het sociale netwerk’
En het opstellen van een veiligheidsplan met kind in kwestie, de ouders en opvoeders, andere kinderen in het gezin, sociaal netwerk, betrokken professionals.
14.00 - 14.45 uur
Intervisiesessie 4
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Oefenen: Opstellen veiligheidsplan of inhoud wordt op basis van inbreng/ leervragen deelnemers vastgesteld.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie (verzamelen van feedback klein formulier).
 Dagdeel 5
13.00 - 13.30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Inleiding: ‘Concreet en doelgericht werken aan veiligheid.’
Oplossingsgericht werken/ Signs of Safety/ Gedragsverandering/ waarborgen van de veiligheid/ veranderen van leefomstandigheden/ evaluatie/ wat doen bij terugval.
14.00 - 14.45 uur
Intervisiesessie 5
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Oefenen: Werken aan veiligheid door gedragsverandering. Inhoud op basis van inbreng/ leervragen deelnemers.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie.
 Dagdeel 6
13.00 - 13.30 uur
Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur
Inleiding: ‘Je eigen persoonlijke en professionele stem’.
14.00 - 14.45 uur
Intervisiesessie 6
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.50 uur
Nog eenmaal ‘engageren’ en ‘positioneren’.
Terugblikken aan de hand van de dilemma’s en vragen van dagdeel 1.
Verzamelen en samenvatten wat we geleerd hebben en welke inzichten we hebben opgedaan. En eventueel welke vragen nog niet beantwoord zijn.
15.50 - 16.00 uur
Afronden en evaluatie (verzamelen van feedback klein formulier).

Doelgroep

De training 'Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt' is bedoeld voor:
jeugdprofessionals, gezinshulpverleners, jeugdbeschermers, gedragsdeskundigen en stafmedewerkers die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met gevallen van mishandeling, misbruik en onveiligheid van kinderen bij de gezinnen en cliënten die ze ontmoeten.

Leerdoelen

  • Kennis over de werkzaamheid van gezinsgerichte hulp bij mishandeling, misbruik en onveiligheid in gezinnen.
  • Hanteren van het spanningsveld tussen engageren en positioneren in het contact met leden van een gezin waar sprake is van veiligheidsrisico’s.
  • Opdoen van kennis en ideeën over werkvormen van intervisie/ supervisie/ coaching of andere vormen van collegiale ondersteuning in verband met (methodische) dilemma’s die een professional ervaart als er sprake is van duidelijke aanwijzingen voor mishandeling, misbruik of andere vormen van gevaar voor een kind.
  • Vaardigheden om met cliënten/gezinsleden te spreken over gevaar, mishandeling en seksueel misbruik. Ook met ‘daders’ of de verantwoordelijke volwassenen die de veiligheid van een kind in gevaar brengen.
  • Opstellen van een haalbaar veiligheidsplan met ouders, kinderen én personen uit het sociale netwerk rond een gezin.
  • Inzicht en vaardigheden om haalbare, doelgerichte en controleerbare acties en werkpunten te initiëren bij het gezin en hun netwerk die de veiligheid van een kind verbeteren en kunnen garanderen.
  • Uitwisselen van ervaringen van de cursisten rond situaties waarin misbruik of mishandeling van kinderen een onderdeel van de hulp was of is. Om zo elkaar aan te moedigen en elkaar te helpen nog effectiever om ten kunnen gaan met gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is.

Literatuur

Indien het boek Het gezin centraal erbij besteld wordt via SWP krijgt men € 30,- korting op de training.
Deelnameprijs € 1.490,- exclusief boek en BTW.

Dringend verzoek om onderstaand hoofdstuk vooraf te lezen:
Hoofdstuk 9 ‘Vergroten van veiligheid’ uit Het gezin centraal, pagina 431 tot 503.

Gedurende de cursus zal de docent leessuggesties geven: websites of tijdschriftartikelen.
 


Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van Logavak Opleidingsgroep BV.

De accreditatieaanvraag voor de training Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren - Cursus.

Het accreditatienummer / ID nummer is:SKJ210419
Geaccrediteerde punten Totaal:20.00

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.