Train-de-trainer Ik kies voor Zelfcontrole

Cursusduur: 3 dagen
Niveau: Vanaf HBO werk- en denkniveau
Docenten: Céline de Lange | Juliëtte Liber
Deelnameprijs : 995,00
Incompany aanvraag
Boos, opstandig en agressief gedrag (ofwel gedragsproblemen) in de basisschoolleeftijd hangt samen met allerhande problemen op latere leeftijd, zoals een slechte ouder-kindrelatie, voortijdig schoolverlaten, vandalisme, criminaliteit en gedragsproblemen. De risico’s op deze problemen nemen nog meer toe wanneer kinderen naast de gedragsproblemen een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Behandelprogramma’s richten zich vaak op kinderen met gedragsproblemen van deze leeftijd. Kinderen, en met name ook ouders van kinderen met dergelijke gedragsproblemen, staan vaker afwijzend tegenover psychosociale hulp en bemoeienissen van instanties, en stoppen vaker voortijdig met de behandeling. Door preventieve interventies voor gedragsproblemen op de basisschool aan te bieden worden kinderen mogelijk beter bereikbaar voor hulp en daardoor ook in een eerder stadium bereikt. Voor dit doel zijn twee interventies voor op school ontwikkeld: voor kinderen met gedragsproblemen met en zonder licht verstandelijke beperking.

Bij deze cursus wordt in 6 dagdelen het theoretisch kader van de twee interventies uitgelegd en wordt het programma stap voor stap doorgenomen. Hierbij zal er afwisselend gepresenteerd worden door de docenten en zelf geoefend worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals discussies, opdrachten, rollenspellen, filmfragmenten bekijken. Belangrijk is dat de cursisten tussen de trainingsdagen zelf ervaring opdoen. Om de opleiding af te ronden maak je een opdracht.

Programma

Dagrooster dag 1     fysiek 


9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

Theoretisch kader IKVZ en MZMB

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Oefening

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Informatie over IKVZ en MZMB startfase training

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Oefening

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting
 

Dagrooster dag 2      fysiek


9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

Informatie over IKVZ en MZMB sessies 2 en 3, leerkracht 2

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Oefening

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Informatie over IKVZ en MZM sessies 4 en 5, leerkracht 3

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Oefening

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting
 

Dagrooster dag 3      fysiek


9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

Informatie over IKVZ en MZMB ouderavond, sessies 6 en 7, leerkracht 4

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Oefening

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur

Informatie over IKVZ en MZMB, leerkracht 5, sessies 8 tot en met 11, afronding

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Oefening

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting

Doelgroep

De Train-de-trainer is bedoeld voor psychologen en pedagogen (HBO/ WO) die bekend zijn met de basisprincipes van de cognitieve gedragstherapie en die werken binnen een schoolsetting. De training wordt gegeven door een van de ontwikkelaars en trainers die veel ervaring hebben met deze trainingen. 


Vooropleiding

Relevante vooropleiding om te kunnen werken met kinderen met disruptiefgedrag middels cognitief gedragstherapeutische principes.

Leerdoelen

  • Inzicht in de ontwikkeling van disruptief gedrag en de invloed van sociale informatieverwerking op het ontwikkelen van disruptief gedrag 
  • Vaardigheid in de uitvoering.
  • Kennis van de interventies Ik kies voor zelfcontrole en Meer zelfcontrole, minder boos, kennis van de theoretische onderbouwing van deze interventies.
  • Bewustwording van de samenhang tussen sociale informatieverwerking en het aanbieden van specifieke oefeningen om die sociale informatieverwerking te verbeteren, bewustwording van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het succesvol aanbieden van interventies.
  • Ontwikkeling van vaardigheden om deze interventies succesvol.
  • Toepassen van de interventies Ik kies voor zelfcontrole en Meer zelfcontrole, minder boos.

Literatuur

Let op! U hoort uiterlijk twee weken (10 werkdagen) voorafgaand aan de training of de training doorgang kan vinden. Bij deelname zijn onderstaande uitgaven verplicht. Deze kunt u bestellen via de link achter de titel. 
De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014). Ik kies voor Zelfcontrole; Trainershandleiding. SWP Uitgeverij, Amsterdam.
De Boo, G.M., & Liber, J.M. (2014). Ik kies voor Zelfcontrole; Werkboek voor kinderen. SWP Uitgeverij,Amsterdam
Liber, J.M., & De Boo, G.M. (2018). Meer zelfcontrole, minder boos; Trainershandleiding. SWP Uitgeverij, Amsterdam
Liber, J.M., & De Boo, G.M. (2018). Meer zelfcontrole, minder boos; Actieboek. SWP Uitgeverij, Amsterdam

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.