DEES in de praktijk | Weer bij elkaar op de koffie


Twee ouders met samen twee kinderen werden aangemeld door hun jeugd- en gezinsbeschermer. De ouders waren inmiddels zeven jaar uit elkaar en hadden nog steeds dagelijks conflicten met elkaar. De kinderen werden door de ouders belast met negatieve informatie over de andere ouder. Het ene kind had ‘partij gekozen’ voor de moeder en zag de vader niet meer. Het andere kind had ‘partij gekozen’ voor de vader en zag de moeder niet meer. 

Beide ouders gaven aan contact met beide kinderen te willen. De kinderen zagen elkaar sinds een jaar alleen nog op school. De jeugd- en gezinsbeschermer dreigde met uithuisplaatsingen van de kinderen als de ouders geen verandering in de situatie zouden aanbrengen. 

Rust
Tijdens het DEES-traject hebben de ouders drie maanden geen contact gehad. In het begin gaven de ouders aan dat dit onrustig voelde. Na afloop zeiden zij dat deze periode van geen contact voor rust had gezorgd. Tijdens DEES hebben de ouders afzonderlijk van elkaar de focus op zichzelf gelegd en onderzocht wat hun eigen aandeel is in het conflict. Dit ging in samenwerking met hun DEES begeleider. Doordat de ouders elkaar in deze periode niet meer triggerden, de-escaleerde de conflictsituatie tussen de ouders. De ouders leerden gedurende DEES om niet meer te handelen vanuit hun ex-partnerrollen en  hun ouderrollen weer stevig op te pakken. De ouders stimuleerden de kinderen om opnieuw contact te hebben met beide ouders en boden aan de kinderen hun excuses aan voor de manier waarop zij met de scheiding waren omgegaan. Het effect zagen zij al snel terug bij hun kinderen. De kinderen bewogen zich rap weer tussen beide ouders en waren weer samen. 

Vervolghulp
Deze ouders hebben zelf aan de DEES begeleiders gevraagd of zij nog vervolghulp konden krijgen om verder begeleid te worden in hun communicatie. Dit hebben de DEES begeleiders ingezet, waarbij de ouders na twee maanden aangaven geen hulp meer nodig te hebben. De ouders komen op dit moment af en toe bij elkaar een kopje koffie drinken en de ondertoezichtstelling is opgeheven.  

Deze ouders hebben toestemming gegeven voor het anoniem delen van hun casus.

Werk jij met ouders in een vechtscheiding?
Ben jij als professional betrokken bij ouders met heftige scheidingsproblematiek? Zit je soms met de handen in het haar? Laat je dan (samen met jouw collega’s) opleiden tot DEES-begeleider! Meer informatie vindt u op www.dees.website en op https://www.logavak.nl/aanbod/20/234/1465/de-methodiek-dees

 

 


10-06-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: