Pedagogisch coachen in tijden van Corona


Allereerst een applaus voor alle mensen die werken in de kinderopvang!

Chapeau voor iedereen die aan het werk is voor de kinderen van onze zorgende kanjers!

Pedagogisch medewerkers zitten thuis of zijn aan het werk, maar niet zoals normaal. Wat betekent dit voor hen? Hoe ga je hier als pedagogisch coach goed mee om? Welke vaardigheden kunnen er geleerd worden als niets is zoals het anders was? Of als er geen kinderen zijn?

Coachen en gecoacht worden is een goede gewoonte die niet in alle organisaties al goed ingebed is. Juist nu is het boeiend om op zoek te gaan naar coachvragen, naar zaken waar de pedagogisch medewerker baat bij heeft. Je kunt juist heel veel betekenen als pedagogisch coach nu er meer onzekerheid is bij medewerkers en ouders.

Hoe pak je dit goed aan?
Je begint met luisteren en zoeken naar welke vraag er bij de medewerker het meeste toe doet. Bij coachen blijft het belangrijk dat je de medewerker zelf laat zoeken. Maak er niet een te officieel gesprek van, maar blijf open vragen stellen en kijken wat je kunt betekenen. 

Het zoeken naar de balans tussen angst en vertrouwen: hoe doe je dat voor jezelf en hoe help je een ander daarbij?

Neem allereerst de tijd om zelf de rust vinden en weten en ervaren wat er allemaal in je leeft:
Er zijn feiten en er zijn gevoelens.
Er zijn meningen en er zijn emoties.
Er zijn keuzes te maken en er zijn zaken om te accepteren.
Daar ergens in dat midden daar zijn wij allemaal, in het oog van de storm.

Als Kinderopvangcoach ben je erop voorbereid om alle pedagogisch medewerkers in iedere realiteit ondersteuning te kunnen bieden:
Als Kinderopvangcoach help je door te luisteren en luister je door te helpen.
Als Kinderopvangcoach ben je er voor de medewerkers die je nodig hebben.
Als Kinderopvangcoach zorg je goed voor jezelf en ben je een voorbeeld voor pm’ers.

Vervolgens breng je de coachvragen in beeld.

Dit betekent dat je nu heel veel mogelijkheden hebt om er voor de ander te zijn en te kiezen voor datgene waarmee je een bijdrage kunt leveren, vanuit je hart.

Hou je hoofd erbij en blijf doorgaan met het ontwikkelen van goede gewoontes. Coachen en gecoacht worden is zo'n gewoonte. Blijf het doen als de tijd er is. De manier waarop, daar heb je je hoofd even bij nodig. Wees hierin creatief. Face-to-face of toch maar even telefonisch. Doe het gesprek zoals je het doet en kijk achteraf nog eens even terug.

Auteur: Wilmie Colbers

Tip! Wilmie Colbers biedt via Logavak het webinar Online coachen in de kinderopvang en de opleiding De Kinderopvangcoach aan. 

Ook geeft Wilmie een deelsessie op het Babycongres van onze zusterorganisatie Logacom.


23-03-2020

Nieuwsbrief


Selecteer uw interessegebied: